Union zdravotná poisťovňa bude v budúcom roku odmeňovať lekárov, ktorí pacientov objednávajú online. Poisťovňa bude bonifikovať každého všeobecného lekára, gynekológa, aj ambulantného špecialistu využívajúceho online objednávkový systém, ktorý spĺňa zadefinované kritériá.


Ak niekto ešte nemá objednávkový systém, má čas na jeho zaobstaranie aj počas budúceho roka. Zoznam poskytovateľov, ktorí už objednávkový systém majú, je možné nájsť na internetovej stránke Unionu.