Každý má v rámci pracovného života možnosť voľby. Niekto sa zamestná, iný podniká a niekto sa zase stane dobrovoľne nezamestnaný. Dobrovoľne nezamestnaný človek má ale voči úradom aj isté povinnosti.

 • Človek bez práce sa môže, ale nemusí prihlásiť aj na úrad práce. V takom prípade sa vyhne platobným povinnostiam voči zdravotnej poisťovni. Sociálne poistený v takomto prípade ale nie je.
 • Dobrovoľne nezamestnaný si ale možno nechce hľadať prácu, preto môže požiadať o vyradenie zo zoznamu uchádzačov o zamestnanie. V opačnom prípade ho bude úrad práce posielať na potenciálne pracovné pohovory. Keď sa ale odhlási, musí počítať s finančnými výdavkami.
 • Okrem toho platí, že nezamestnaný, ktorý nie je prihlásený na úrad práce, nemá nárok ani na dávky v nezamestnanosti. To je okrem predošlého platenia poistenia v nezamestnanosti jednou z podmienok nárok na dávku.

Čo musí platiť dobrovoľne nezamestnaný:

 • Človek bez práce, ktorý zároveň nie je evidovaný v zozname uchádzačov o zamestnanie, musí platiť zdravotné odvody ako samoplatca.
 • Každý samoplatiteľ je pritom povinný vypočítať, platiť a odvádzať preddavky na zdravotné poistenie podľa zákona o zdravotnom poistení.
 • Ak sa dobrovoľne nezamestnaný chce stať samoplatcom, musí to oznámiť svojej zdravotnej poisťovni cez tlačivo alebo osobne na jej pobočke.
 • Samoplatca musí uhrádzať mesačné preddavky na zdravotné poistenie v jeho minimálnej výške pre daný rok. V roku 2023 je to suma 84,77 eura. Samoplatitelia so zdravotným postihnutím platia 42,38 eura.
 • Samoplatca môže v praxi platiť aj vyššie preddavky, ak dosahuje príjem z kapitálového majetku, dividend alebo mal prájem napríklad z predaja nehnuteľnosti.
 • Splatnosť preddavku je do 8 dní po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca. Napríklad za január je potrebné uhradiť preddavok do 8. februára.
 • Platobné údaje a číslo účtu, na ktorý bude platiť preddavky, nájde uvedené pri na webovej stráne svojej zdravotnej poisťovne.
 • Ako variabilný sa spravidla uvádza rodné číslo samoplatnu alebo pridelené číslo platiteľa, ktoré môže dostať od svojej poisťovne.
 • Ako špecifický symbol sa pri úhrade poistného uvádza číslo 3558. Ako špecifický symbol sa uvádza obdobie, za ktoré sa uhrádza preddavok na poistné. Napríklad MMRRRR (MM – mesiac, RRRR – rok) môže byť vo forme 112023 (platba za november 2023).

Aké zdravotné odvody platí dobrovoľne nezamestnaný (tabuľka):

SamoplatcaSadzbaMinimálny vymeriavací základMaximálny vymeriavací základMinimálne odvodyMaximálne odvody
bez zdravotného postihnutia14 %652 €Nie je stanovený97,80 € mesačneNie sú stanovené
so zdravotným postihnutím7 %652 €Nie je stanovený48,90 € mesačneNie sú stanovené
Zdroj: VšZP
Dobrovoľne nezamestnaný
Ilustračné foto: Depositphotos

Čo nemusí platiť dobrovoľne nezamestnaný:

 • Človek bez práce nemusí platiť dane a nemá ani iné daňové povinnosti voči štátu.
 • Dobrovoľne nezamestnaný človek nemusí platiť sociálne odvody. Povinnosť tohto poistenia vzniká iba pri zamestnaní alebo podnikateľskej činnosti. Každý sa ale môže prihlásiť na platenie sociálneho poistenia dobrovoľne.
 • Na výber je päť balíkov dobrovoľného poistenia v rôznych kombináciách ako:
  • Dobrovoľné nemocenské poistenie, dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti.
  • Dobrovoľné nemocenské poistenie a dobrovoľné dôchodkové poistenie.
  • Dobrovoľné dôchodkové poistenie.
  • Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti.
  • Dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti.
 • Dobrovoľne nemocensky poistená osoba platí poistné na nemocenské poistenie 4,4 % z vymeriavacieho základu.
 • Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba platí poistné:
  • na starobné poistenie 18 % z vymeriavacieho základu, ak nie je sporiteľ starobného dôchodkového sporenia,
  • alebo 12,50 % z vymeriavacieho základu, ak je sporiteľ starobného dôchodkového sporenia – II. pilier,
  • a na povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie 5,50 % z vymeriavacieho základu,
  • na invalidné poistenie 6 % z vymeriavacieho základu,
  • do rezervného fondu solidarity 4,75 % z vymeriavacieho základu.
 • Dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti platí poistné na poistenie v nezamestnanosti 2 % z vymeriavacieho základu.
 • Vymeriavací základ si môže samoplatcca určiť sám, ale nemal by byť nižší ako minimálny vymeriavací základ a vyšší ako maximálny vymeriavací základ.

Aké dobrovoľné odvody môže platiť dobrovoľne nezamestnaný (tabuľka):

Druh poisteniaSadzbaMinimálny vymeriavací základMinimálne odvodyMaximálny vymeriavací základMaximálne odvody
Nemocenské poistenie4,40 %652 €28,68 €9 128 €401,63 €
Dôchodkové starobné poistenie18 %652 €117,36 €9 128 €1 643,04 €
Dôchodkové invalidné poistenie6 % 652 €39,12 €9 128 €547,68 €
Poistenie v nezamestnanosti2 %652 €13,04 €9 128 €182,56 €
Rezervný fond4,75 %652 €30,97 €9 128 €433,58 €
Spolu  229,17 € 3 208,49 €
Zdroj: Sociálna poisťovňa