Letné prázdniny sa pomaly končia. Pre niekoho to znamená návrat do školy, pre iných zase začiatok pracovného života. Ide najmä o študentov, ktorí tento rok ukončili strednú školu. Povinnosti absolventov v septembri neminú hlavne vtedy, ak sa medzičasom nezamestnali, nezačali podnikať alebo nepokračujú ďalej na vysokoškolské štúdium. Zmeny sú dôležité aj pre rodičov, ktorí na bývalého študenta stále poberajú prídavky.

Štát v každom ohľade považuje absolventa strednej školy za študenta až do 31. augusta daného roka. Dovtedy za neho platí zdravotné poistenie. Iné je to pri vysokoškolákoch, ktorí už nie sú študenti odo dňa štátnic. Medzi povinnosti absolventov stredných škôl teda prioritne patrí zdravotné poistenie. Od septembra sa totiž môže stať, že si ho budú musieť začať platiť z vlastného vrecka. Aby sa tomu vyhol, má niekoľko možností.

Povinnosti absolventov voči zdravotnej poisťovni

Keď sa bývalý stredoškolák chystá od septembra nastúpiť na vysokú školu, žiadne povinnosti voči štátu riešiť nemusí. Počas leta je totiž považovaný za študenta a odo dňa zápisu na vysokú školu mu zdravotné poistenie stále platí štát. Zápis spravidla prebieha v počas júla a augusta. Absolventi stredných škôl sa tak nemusia hlásiť na úrad práce, keďže v septembri už budú vysokoškolskí študenti. V tomto prípade študent nerieši ani sociálne poistenie, ktoré sa na neho zatiaľ nevzťahuje.

Ďalšou možnosťou je zamestnať sa alebo začať podnikať. V prvom prípade vybavuje všetky formality firma, v druhom za seba podnikateľ na začiatku platí len takzvané minimálne zdravotné odvody. V prípade oboch možností to ale musí stihnúť ešte do konca augusta tak, aby sa zamestnal alebo rozbehol podnikanie od septembra tohto roka.

Ak sa mu ani jedna z možností nepodarí, môže sa zaevidovať na úrade práce. Tak sa vyhne plateniu zdravotných odvodov, pretože sa ako nezamestnaný opäť stane poistencom štátu. Nebude zaň ale platiť sociálne poistenie, takže nebude mať nárok ani na rôzne nemocenské dávky a ukráti sa aj o príspevky na jeho budúcu penziu. Bez toho, aby sa zaevidoval na úrade práce, sa z neho stáva samoplatca a platiť minimálne zdravotné odvody vo výške 79,31 eura mesačne.

Povinnosti absolventov
Povinnosti absolventov v septembri neminú. (Ilustračné foto: Depositphotos)

Sociálne poistenie až pri zárobkoch

Iné je to pri sociálnom poistení, ktoré absolventi stredných alebo vysokých škôl riešiť nemusia. Po skončení štúdia teda medzi povinnosti absolventov nepatrí žiadne oznámenie či prihlásenie sa v Sociálnej poisťovni. Sociálne poistení sú až po získaní zamestnania alebo v prípade podnikania. Pri zamestnaní bude ale odvody platiť zamestnávateľ. Pri podnikaní vzniká povinnosť až po podaní prvého daňové priznania.

Absolventi alebo hocikto iný si ale môže platiť sociálne poistenie dobrovoľne. Poisťovňa vtedy ponúka päť balíkov dobrovoľného poistenia. Medzi povinnosti absolventov to ale nepatrí.

Hlásiť sa v Sociálnej poisťovni ale musia absolventi, ktorí zároveň dostávajú takzvaný sirotský dôchodok. Platí to v prípadoch, kedy menia školu, prerušia či ukončia štúdium. „Nárok na výplatu sirotského dôchodku im totiž zaniká dňom, keď prestávajú byť nezaopatreným dieťaťom, to je v prípade študenta ukončením štúdia. Nárok na sirotský dôchodok rovnako zaniká dovŕšením veku 26 rokov,“ vysvetľuje poisťovňa.

To, či sirota študent ešte študuje, sa overuje potvrdením školy. Vo väčšine prípadov si to Sociálna poisťovňa overuje sama v registri ministerstva školstva. Výnimkou sú študenti z tých škôl, ktoré v tomto registri nie sú, zväčša ide o školy rezortov vnútra či obrany. Títo študenti sú povinní takéto potvrdenie predložiť sami, čo platí aj pre siroty študujúce v zahraničí.

Úrad práce a rodinné prídavky

Bývalý stredoškolák by mal po prázdninách ísť na úrad práce čo najskôr. Keď to urobí do siedmich kalendárnych dní od konca prázdnin, bude do evidencie zaradený od začiatku septembra. Tým pádom sa stane poistencom štátu. V prípade, že to niekto urobí po tomto termíne, stane sa poistencom štátu až v deň žiadosti.

To v praxi znamená, že ak to urobí napríklad 9. septembra tohto roka, poistencom štátu bude od rovnakého dňa, ale za prvých osem septembrových dní mu zdravotná poisťovňa vyúčtuje poistné, ktoré bude musieť zaplatiť. O zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa žiada osobne na úrad práce podľa trvalého pobytu.

Koniec štúdia sa týka aj rodičov, ktorí tým zároveň prichádzajú o takzvané rodinné prídavky. Pri vysokoškolákoch naň už nemajú nárok po jeho štátniciach, pri stredoškolákovi od septembra, ak sa nezamestná, nezačne podnikať alebo sa nezaeviduje na úrade práce skôr.

Od júla tohto roka sa prídavky na deti zvýšili zo sumy 25,88 eura na 30 eur mesačne. Rástol aj príplatok k prídavku na dieťa, zo sumy 12,14 eura na úroveň 30 eur mesačne. Zároveň sa ale zrušil automatický rast prídavku a príplatku k prídavku podľa sumy životného minima.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: