Po vlaňajšom uvoľnení pandemických opatrení sa mnoho ľudí rozhodlo viac cestovať. V rámci Európy je to vďaka voľnému pohybu v rámci hraníc a lacným letenkám pomerne dostupné. Ale kam môžem cestovať s občianskym preukazom a kde nepotrebujem cestovný pas? Finsider pripravil prehľadnú tabuľku krajín, do ktorých cestovatelia nepotrebujú pas ani víza. Stačí sa preukázať občianskym preukazom.

Cestovanie do zahraničia

  • Na cestovanie do zahraničia potrebujú slovenskí občania buď platný občiansky preukaz, alebo cestovný pas. V prípade pasu musí byť zvyčajne platný šesť mesiacov po plánovanom odchode. Na cestovanie v rámci Európskej únie (EÚ) možno využiť občiansky preukaz po dobu jeho platnosti. Niektoré štáty akceptujú aj cestovné doklady s kratšou platnosťou.
  • Pri cestovaní do niektorých krajín sú potrebné aj víza, ktoré si občan musí vybaviť vopred alebo si ich zakúpi pri vstupe do krajiny v závislosti od podmienok stanovených danou krajinou. Pred ochodom do zahraničia je tiež stále dôležité skontrolovať si aktuálne opatrenia zamedzujúce šírenie ochorenia Covid-19.
  • Slovenskí občania môžu s občianskym preukazom vydaným formou ID karty cestovať na územie členských štátov Európskej únie, ďalej na Island, do Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska, Čiernej Hory, Bosny a Hercegoviny, Severného Macedónska, Srbska, Albánska, Gruzínska, Moldavska a Gibraltár. Pri cestách na územie iných štátov sa vo všeobecnosti vyžaduje predloženie platného cestovného pasu.
  • Niektoré letecké spoločnosti si ale vo svojich prepravných podmienkach môžu stanoviť podmienku predloženia cestovného pasu, aj keď do danej krajiny stačí občiansky preukaz. Členská krajina EÚ tiež môže zamietnuť vstup osoby na svoje územie z dôvodu ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a ochrany zdravia obyvateľov.
  • Slovenskí občania sa môžu zdržiavať na území druhého členského štátu EÚ po dobu troch mesiace na základe platného občianskeho preukazu alebo cestovného pasu. Ak chce byť niekto na území štátu EÚ dlhšie ako tri mesiace, musí sa prihlásiť k prechodnému alebo trvalému pobytu. Aj v prípade pobytu, ktorý presahuje 15 dní, môže členský štát vyžadovať od občana prihlásenie sa k pobytu.
  • Pri prihlásení na trvalý alebo prechodný pobyt musí občan splniť stanovené podmienky členského štátu ako sú napríklad finančné zabezpečenie po dobu pobytu, zamestnanie, iná ekonomická činnosť, zdravotné poistenie a podobne.
  • Ak sa niekto pri cestovaní dostal do krízovej situácie, je potrebné, aby kontaktoval slovenský konzulát v danej krajine. Ak sa tam nenachádza, môže kontaktovať napríklad konzulát niektorej inej krajiny EÚ, ktorý poskytuje rovnaké služby.
Kam môžem cestovať s občianskym preukazom
Kam môžem cestovať s občianskym preukazom a kde nepotrebujem cestovný pas? (Ilustračné foto: ZSSK)

Kam môžem cestovať s občianskym preukazom:


Kam môžem cestovať s občianskym preukazom? Odpoveďou sú členské krajiny EÚ či Schengenského priestoru.

Belgicko (členský štát EÚ a Schengenského priestoru)Island (členský štát Schengenského priestoru mimo EÚ)Čierna Hora (ostatné krajiny)
Bulharsko (členský štát EÚ a Schengenského priestoru)Lichtenštajnsko (členský štát Schengenského priestoru mimo EÚ)Srbsko (ostatné krajiny)
Česko (členský štát EÚ a Schengenského priestoru)Nórsko (členský štát Schengenského priestoru mimo EÚ)Bosna a Hercegovina (ostatné krajiny)
Chorvátsko (členský štát EÚ a Schengenského priestoru)Švajčiarsko (členský štát Schengenského priestoru mimo EÚ)Severomacedónska republika (ostatné krajiny)
Cyprus (členský štát EÚ a Schengenského priestoru)Slovensko (členský štát EÚ a Schengenského priestoru)Albánsko (ostatné krajiny)
Dánsko (členský štát EÚ a Schengenského priestoru)Taliansko (členský štát EÚ a Schengenského priestoru)Gruzínsko (ostatné krajiny)
Estónsko (členský štát EÚ a Schengenského priestoru)Švédsko (členský štát EÚ a Schengenského priestoru)Moldavsko (ostatné krajiny)
Fínsko (členský štát EÚ a Schengenského priestoru)Španielsko (členský štát EÚ a Schengenského priestoru)Gibraltár (ostatné krajiny)
Francúzsko (členský štát EÚ a Schengenského priestoru)Slovinsko (členský štát EÚ a Schengenského priestoru)Rumunsko (členský štát EÚ a Schengenského priestoru)
Grécko (členský štát EÚ a Schengenského priestoru)Rakúsko (členský štát EÚ a Schengenského priestoru)Portugalsko (členský štát EÚ a Schengenského priestoru)
Holandsko (členský štát EÚ a Schengenského priestoru)Poľsko (členský štát EÚ a Schengenského priestoru)Nemecko (členský štát EÚ a Schengenského priestoru)
Írsko (členský štát EÚ a Schengenského priestoru)Malta (členský štát EÚ a Schengenského priestoru)Maďarsko (členský štát EÚ a Schengenského priestoru)
Litva (členský štát EÚ a Schengenského priestoru)Luxembursko (členský štát EÚ a Schengenského priestoru)Lotyšsko (členský štát EÚ a Schengenského priestoru)
Zdroj: MZV SR (kam môžem cestovať s občianskym preukazom)