Kúpa vlastného bytu či domu, sťahovanie do prenájmu, či k partnerovi alebo partnerke. To sú najčastejšie dôvody, prečo ľudia menia svoj trvalý pobyt. Nejde len o to, kde chodí u pošta. Povinnosť jeho nahlásenia totiž ukladá aj legislatíva a mal by ho mať v podstate každý. Adresa trvalého pobytu je tiež dôležitá v zamestnaní či pri rôznych dokladoch.


Prvé kroky človeka po zmene adresy by mali smerovať na miestny úrad alebo stránku takzvanej ohlasovne. Ak niekto chce nahlásiť zmenu svojej adresy osobne, musí to urobiť na mestskom či obecnom úrade lokality, kde sa nehnuteľnosť s trvalým pobytom nachádza. Tam potom treba nový trvalý pobyt nahlásiť a predložiť potrebné tlačivá.

Ohlasovňa funguje aj on-line, no je k tomu potrebný občiansky preukaz s elektronickým čipom a čítačka. Po elektronickom podaní žiadosti o zmenu trvalého pobytu treba tiež počkať na potvrdzujúcu správu do schránky. Až potom je možné žiadať napríklad o potvrdenie o novom pobyte, alebo vydanie nového občianskeho preukazu.

Trvalý pobyt musí potvrdiť vlastník

Na to, aby si niekto mohol v nehnuteľnosti nahlásiť trvalý pobyt, musí jeho meno figurovať na liste vlastníctva. Keď sa niekto sťahuje do prenájmu, k partnerovi či partnerke, musí mať k tomu zase súhlas vlastníka. V týchto prípadoch tiež ľudia nemôžu využiť elektronické nahlásenie adresy, ale vybaviť to osobne.

Keď niekto bude nahlasovať zmenu trvalej adresy osobne, musí predložiť aj doklady. Ide napríklad o občiansky preukaz, alebo pri návrate zo zahraničia cestovný doklad či osvedčenie o štátnom občianstve. Ak trvalý pobyt mení dieťa do 15 rokov, musí predložiť rodný list a na úrad by mal prísť aspoň s jedným rodičom.

Pri zmene sa ale už nepredkladá originál listu vlastníctva z katastrálneho úradu. Zamestnanci úradu si od 1. septembra 2018 list vlastníctva vyhľadajú. V prípade, že si trvalý pobyt mení niekto, kto danú nehnuteľnosť nevlastní, musí predložiť písomný súhlas vlastníka s overeným podpisom. Vlastník ale môže na úrad prísť aj osobne so žiadateľom.

Kde všade sa zmena trvalého pobytu nahlasuje

Potom, ako je zmena adresy nahlásená, je potrebné si vymeniť doklady a nahlásiť to v ďalších dôležitých inštitúciách. Prvým krokom by mala byť výmena občianskeho preukazu, na ktorom je trvalý pobyt zobrazený.

O výmenu občianskeho preukazu treba žiadať na oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru, či v takzvaných klientskych centrách polície. Úradníci ale budú žiadať starý občiansky preukaz a potvrdenie o zaplatení poplatku v sume 4,50 eura za vyhotovenie nového preukazu z dôvodu zápisu nových údajov.

Trvalý pobyt
Kto zmení trvalý pobyt, musí to nahlásiť na viacerých miestach. (Ilustračné foto: Unsplash)

Zmenu adresy je nutné nahlásiť aj zamestnávateľovi. Pokiaľ ide o nezamestnanú osobu, zmena sa nahlasuje na príslušnom úrade práce. Ak ide o živnostníka, zmenu by mal nahlásiť aj na daňovom úrade či odbore živnostenského podnikania.

Bez ohľadu na to, či ide o zamestnanca alebo živnostníka, treba zmenu trvalej adresy nahlásiť aj v banke.

Banky, pošta či operátor

Novú adresu by mali ľudia oznámiť aj svojim poskytovateľom služieb. Ide najmä o spoločnosti, ktoré im zasielajú poštu ako napríklad lekári, dodávatelia energií, mobilní operátori, poskytovatelia internetu a podobne.

V období, kedy si niekto vybavuje prihlásenie na nový trvalý pobyt a nechce, aby sa mu pošta stratila niekde medzi dvomi adresami, je možné si zriadiť službu pošty, ktorá zaručí doposielanie pošty na novú adresu.

V prípade dodávateľov energií by si mali ľudia preveriť, či si u svojho zmluvného dodávateľa môžu zmenu a prepis odberného miesta nahlásiť aj elektronicky , vyplnením žiadosti, telefonicky či e-mailom.

U všetkých poskytovateľov služieb ale platí, že zmenu adresy je najlepšie oznamovať už s novým občianskym preukazom.

Sociálna a zdravotná poisťovňa

Zdravotnej poisťovni musí zmenu adresy do 8 dní nahlásiť len cudzinec. Táto povinnosť totiž neplatí pre poistencov, ktorí sú slovenskými štátnymi občanmi s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Vo všeobecnosti však zdravotné poisťovne odporúčajú svojim poistencom zmeny nahlasovať pre jednoduchšiu komunikáciu do budúcnosti.

Ako doklad je potrebné priložiť potvrdenie o trvalom pobyte alebo žiadosť o vydanie občianskeho preukazu. Ak zmenu niekto nahlasuje osobne, môže predložiť nový občiansky preukaz. Nová adresa sa nahlasuje osobne, e-mailom alebo telefonicky. Vydávanie novej kartičky poistenca je bez poplatku.

Novú adresu v podstate netreba nahlasovať ani v Sociálnej poisťovni. Po novom si zmenu údajov zisťuje z registra fyzických osôb. V prípade samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) sa ohlasovacia povinnosť tiež zrušila. Zmenu trvalého pobytu ale musí nahlásiť zahraničná SZČO, ak údaje Sociálna poisťovňa nevie získať z registra fyzických osôb.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: