Slovenská pošta neposkytuje len doručovacie služby. Okrem toho ponúka aj rôzne ceniny filatelistický tovar. Portál Finsider pripravil prehľad o tom, koľko stojí poštová známka a aké ceniny ešte pošta predáva. Jednotlivé položky a ceny si môžete pozrieť v tabuľkách.

Koľko stojí poštová známka v roku 2024:

Poštové známky bez nominálnej hodnotyPredajná cena v EUR/kus (koľko stojí poštová známka)Režim DPH
T2 50gpredajná cena poštovej známky bez NH sa zhoduje s výškou poštových sadzieb za list 2. triedy do 50g, podľa časti I., položky L.2.01osl. od DPH
T1 50 gpredajná cena poštovej známky bez NH sa zhoduje s výškou poštových sadzieb za list 1. triedy do 50 g, podľa časti I., položky L.1.01osl. od DPH
T2 100gpredajná cena poštovej známky bez NH sa zhoduje s výškou poštových sadzieb za list 2. triedy do 100g, podľa časti I., položky L.2.02osl. od DPH
T1 100gpredajná cena poštovej známky bez NH sa zhoduje s výškou poštových sadzieb za list 1. triedy do 100g, podľa časti I., položky L.1.02osl. od DPH
T2 500gpredajná cena poštovej známky bez NH sa zhoduje s výškou poštových sadzieb za list 2. triedy do 500g, podľa časti I., položky L.2.03osl. od DPH
T1 500gpredajná cena poštovej známky bez NH sa zhoduje s výškou poštových sadzieb za list 1. triedy do 500g, podľa časti I., položky L.1.03osl. od DPH
T2 1000gpredajná cena poštovej známky bez NH sa zhoduje s výškou poštových sadzieb za list 2. triedy do 1 000g, podľa časti I., položky L.2.04osl. od DPH
T1 1000gpredajná cena poštovej známky bez NH sa zhoduje s výškou poštových sadzieb za list 1. triedy do 1 000g, podľa časti I., položky L.1.04osl. od DPH
Lístok s natlačenou známkou*NH natlačenej, resp. dolepenej známky + 0,03osl. od DPH
Lístok s natlačnou známkou bez nominálnej hodnoty*predajná cena lístka so známkou bez nominálnej hodnoty sa zhoduje s výškou poštových sadzieb za list 2. triedy s hmotnosťou do 50g + 0,03osl. od DPH
Spredajná cena komerčnej známky bez NH sa zhoduje s výškou poštových sadzieb za list 2. triedy do 50g, podľa časti I., položky L.2.01osl. od DPH
Cpredajná cena komerčnej známky bez NH sa zhoduje s výškou poštových sadzieb za list do 50g do ČR, podľa tarify – medzinárodný styk, položky LMA.1.1osl. od DPH
Epredajná cena komerčnej známky bez NH sa zhoduje s výškou poštových sadzieb za list do 50g do Európy, podľa tarify – medzinárodný styk, položky LMA.2.1osl. od DPH
Wpredajná cena komerčnej známky bez NH sa zhoduje s výškou poštových sadzieb za list do 50g Ostatné štáty sveta, podľa tarify – medzinárodný styk, položky LMA.4.1osl. od DPH
Obálka s natlačenou známkou*NH natlačenej známky + 0,03osl. od DPH
Predaj medzinárodnej odpovedkypodľa časti IV., Ďalšie službyosl. od DPH
Výmena medzinárodnej odpovedky vydanej Medzinárodným úradom Svetovej poštovej únie za poštové známky v hodnotepodľa časti IV., Ďalšie službyosl. od DPH
Zdroj: Slovenská pošta (koľko stojí poštová známka)

koľko stojí poštová známka
Portál Finsider pripravil prehľad o tom, koľko stojí poštová známka a aké ceniny ešte pošta predáva. (foto: Slovenská pošta)

Poštové ceniny a filatelistický tovar v roku 2024:

Poštové ceniny a filatelistický tovarPredajná cena v EUR/kusRežim DPH
Známkové zošitkyNominálna hodnota (NH)osl. od DPH
Lístok s prítlačouNH natlačenej resp. dolepenej známky + 0,10osl. od DPH
Lístok s natlačenou známkou bez nominálnej hodnoty s prítlačoupredajná cena lístka so známkou bez nominálnej hodnoty sa zhoduje s výškou poštových sadzieb za list 2. triedy s hmotnosťou do 50g + 0,10osl. od DPH
Obálka s natlačenou známkou s prítlačou (vydaná do 31.12.2020)NH natlačenej známky + 0,17osl. od DPH
Obálka s natlačenou známkou s prítlačouNH natlačenej známky + 0,20osl. od DPH
Celinová pohľadnica (vydaná do 31.12.2020)NH natlačenej známky + 0,40osl. od DPH
Celinová pohľadnicaNH natlačenej známky + 0,50osl. od DPH
Celinová pohľadnica s prítlačou (vydaná do 31.12.2020)NH natlačenej známky + 0,55osl. od DPH
Celinová pohľadnica s prítlačouNH natlačenej známky + 0,60osl. od DPH
Celinová obálka personalizovaná (od 1500 – 2999 ks)NH natlačenej známky + 0,55osl. od DPH
Celinová obálka personalizovaná (od 3000 – 4999 ks)NH natlačenej známky + 0,50osl. od DPH
Celinová obálka personalizovaná (5000 ks a viac)NH natlačenej známky + 0,45osl. od DPH
Obálka prvého dňa vydania (vydaná do 30.9.2009)1,20cena s DPH
Obálka prvého dňa vydania (vydaná do 31.12.2010)1,36cena s DPH
Obálka prvého dňa vydania (vydaná do 30.09.2020)1,56cena s DPH
Obálka prvého dňa vydaniaNH + 1,00osl. od DPH
Obálka prvého dňa vydania po dobe platnosti troch mesiacov1,60cena s DPH
Nálepný list (vydaný do 30.9.2009)0,80cena s DPH
Nálepný list (vydaný do 31.12.2020)0,91cena s DPH
Nálepný list1,00cena s DPH
Pamätný list (vydaný do 30.09.2009)1,50cena s DPH
Pamätný list (vydaný do 31.12.2020)1,61cena s DPH
Pamätný list1,70cena s DPH
Pečiatkovaná známka (vydaná do 31.12.2020)predajná cena sa rovná polovici nominálnej hodnoty známkycena s DPH
Pečiatkované známky s nominálnou hodnotou v Skpredajná cena sa rovná polovici nominálnej hodnoty známkycena s DPH
Pečiatkovaná známkapredajná cena sa rovná polovici nominálnej hodnoty známky + DPHcena s DPH
Carte maxima (analogická pohľadnica) (vydaná do 31.12.2020)0,96cena s DPH
Carte maxima (analogická pohľadnica)1,00cena s DPH
Čiernotlač – 40. výročie založenia ZSF1,01cena s DPH
Čiernotlač – Spoločné vydanie s Rakúskom2,52cena s DPH
Čiernotlač – 400. výročie Žilinskej synody2,52cena s DPH
Čiernotlač – 60. výročie POFIS2,82cena s DPH
Čiernotlač – Gotická madona z Ľubice2,52cena s DPH
Čiernotlač – Blahorečenie Jána Pavla II.2,80cena s DPH
Čiernotlač – 150. výročie Memoranda národa slovenského2,80cena s DPH
Čiernotlač – 50. výročie založenia GMB2,80cena s DPH
Čiernotlač – Tabuľová maľba Metercie z Rožňavy2,80cena s DPH
Čiernotlač – 700. výročie Bitky pri Rozhanovciach2,80cena s DPH
Čiernotlač – Umenie: Carpoforo Tencala: Sala Terrena na hrade Červený Kameň2,80cena s DPH
Čiernotlač -Umenie: Viera Žilinčanová6,50cena s DPH
Čiernotlač – Martin Činovský – známková tvorba3,00cena s DPH
Zdroj: Slovenská pošta (koľko stojí poštová známka)


Prečítajte si ďalšie články na túto tému: