Zranenia maloletých tvoria dlhodobo takmer pätinu zo všetkých úrazových poistných udalostí v poisťovni Wüstenrot. Vyplýva to z jej interných údajov. K úrazom detí dochádza najčastejšie pri hrách alebo športových aktivitách, väčšinou ide o zlomeniny a otvorené rany. Podľa údajov vznikajú zranenia aj v domácnosti pri pádoch a potkýnaní.


Spomedzi úrazov detí poisťovňa Wüstenrot eviduje najčastejšie zlomeniny predlaktia, zlomeniny prsta na ruke alebo pomliaždenia prstov, zlomeniny kľúčnej kosti a otvorené rany. V škole sa stávajú úrazy počas telesnej výchovy pri loptových hrách, pričom ide predovšetkým o zlomeniny alebo pomliaždenia prstov.

V prípade, že sú vo Wüstenrote úrazovo poistení rodičia, poskytuje poisťovňa úrazové poistenie pre deti zdarma.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: