Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh boli v júni 2022 medziročne vyššie o 43,2 percenta. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR. Ceny v dodávke elektriny a plynu boli vyššie ako pred rokom o 79,1 percenta a v ťažbe a dobývaní o 32,3 percenta. V samotnej priemyselnej výrobe, ktorá zastrešuje viacero kľúčových výrobných odvetví, ceny medziročne rástli o 23,4 percenta.


Ceny vo výrobe dopravných prostriedkov rástli o 6,9 percenta, vo výrobe kovov a kovových konštrukcií o 29,6 percenta a vo výrobe z gumy a plastu o 12,9 percenta. Najvyšší rast cien bol zaznamenaný vo výrobe ropných produktov o 102,6 percenta a v chemickom priemysle o 55,4 percenta. Najviac sa zvýšili ceny za dodávku elektriny a plynu o 76 percent.

Ceny priemyselných výrobcov na export medziročne vzrástli o 24 percenta. Vyššie boli ceny energií, najmä však ceny za dodávku elektriny a plynu o 158,9 percenta a za dodávky vody a odpadov o 128,5 percenta.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: