Od januára tohto roka finančná správa po legislatívnych zmenách zaviedla nový registračný proces, ide o registráciu z úradnej moci. V tlačovej správe o tom informovala Finančná správa SR.


Registrácia z úradnej moci sa týka fyzických a právnických osôb zapísaných do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) s povolením alebo oprávnením na podnikanie s účinnosťou od 1. januára 2023. Daniari budú čerpať z Obchodného registra a Živnostenského registra.

Zavedením registrácie z úradnej moci už týmto daňovým subjektom nehrozí pokuta za nesplnenie si registračnej povinnosti. Daňový úrad týmto daňovým subjektom automaticky zašle rozhodnutie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ) spolu s oznámením o osobnom účte daňovníka do ich schránok na Ústrednom portáli verejnej správy.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: