Celková dôvera podnikateľov a spotrebiteľov k vývoju ekonomiky na Slovensku sa v júli 2022 medzimesačne zhoršila druhý mesiac po sebe. Súhrnný sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu (IES) klesol oproti predchádzajúcemu mesiacu o 2,7 bodu na hodnotu 96,8. Aktuálne hodnotenie je o štyri body pesimistickejšie v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR.


Zvýšilo sa aj zaostávanie za dlhodobým priemerom. Kým v júni to bolo o tri body, v júli klesla hodnota IES až o 5,7 bodu pod dlhodobý priemer. Ekonomická nálada sa meria piatimi čiastkovými indikátormi, ktoré vyjadrujú očakávania a dôveru podnikateľov v štyroch odvetviach (v priemysle, stavebníctve, obchode a v službách) a u spotrebiteľov.

Čiastkové indikátory sa pohybujú na stupnici od mínus sto bodov (maximálne pesimistické odpovede) do plus sto bodov (maximálne optimistické odpovede).

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: