V čase nedostatku kandidátov na trhu práce firmy hľadajú aj rodičov, starších ľuďoch, študentoch a zdravotne znevýhodnených. Spoločnosti sa im pritom vedia prispôsobiť. Upozornil na to pracovný portál Alma Career.


V spoločnosť Tesco Slovensko napríklad pracuje 6,2 percenta ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ikea zase umožnila rodičom naplánovať si zmeny niekoľko týždňov vopred. Ak si potrebujú skrátiť pracovný úväzok, spoločnosť im to umožní, a akonáhle sú deti staršie, môžu si pracovný úväzok opäť zvýšiť.

ČSOB má zase program pre zamestnankyne a zamestnancov, ktorí dosiahnu vek 55 rokov. Jeho súčasťou je expertné dobrovoľníctvo, pracovnoprávne poradenstvo, workshopy, semináre, ale i flexibilné úväzky a dvojdenné voľno na odpočinok. Pri splnení niekoľkých podmienok môžu ľudia pracovať na polovičný úväzok za 75 percent mzdy.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: