Rezort práce spustil elektronické služby zasielania informačných kariet na ohlasovanie vzniku a zániku pracovnoprávneho vzťahu štátneho príslušníka tretej krajiny alebo občana členského štátu Európskej únie (EÚ). Ministerstvo o tom informovalo v tlačovej správe.


Elektronizácia služieb má uľahčiť zamestnávateľom alebo informujúcim organizáciám vybavovanie agendy v súvislosti so zamestnávaním cudzincov. Zároveň má zautomatizovanie procesov odbremeniť aj pracovníkov úradov.

Elektronické služby zasielania informačných kariet sú dostupné na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk. Zamestnávatelia si na tomto portáli môžu vyhľadať príslušnú službu podľa kľúčových slov alebo nájdu priame odkazy na webstránke ministerstva práce, kde sú uverejnené aj manuály k vypĺňaniu informačných kariet.

Pre zasielanie formulára je potrebný elektronický občiansky preukaz (eID) a tiež podpísanie informačnej karty kvalifikovaným elektronickým podpisom. Úrad práce už nebude potvrdzovať zaslané formuláre, ale bude zasielať potvrdenie o prijatí informačnej karty do elektronickej schránky zamestnávateľa. Prostredníctvom informačnej karty nahlasujú zamestnávatelia aj zamestnancov, ktorým bolo udelené národné vízum.

Zamestnávatelia môžu naďalej využiť možnosť zasielania formulárov informačných kariet listinnou formou prostredníctvom pošty alebo osobným podaním. Došlo však k zmene vzorov formulárov, ktoré sú dostupné na webstránke ústredia práce.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: