J&T Banka uzatvorila prvých šesť mesiacov tohto roku s čistým ziskom vo výške 131 miliónov eur. Bilančná suma banky dosiahla 10,9 miliardy eur. K jej nárastu od začiatku roka o 14 percent prispelo predovšetkým zvýšenie objemu klientskych depozít na 7,6 miliardy eur.


Banka informovala, že vďaka novootvorenej pobočke v nemeckom Frankfurte a rastúcim úrokovým sadzbám na trhu dosiahol objem vkladov ku koncu júna 7,6 miliardy eur. Nová pobočka vykázala vklady v objeme takmer 300 miliónov eur.

J&T Banka dokázala navýšiť majetok pod správou a v správe, a to na hodnotu takmer 8,2 miliardy eur, čo sa odrazilo takmer v 30 % náraste čistých výnosov z poplatkov a provízií.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: