Lehota na opravu chyby v údajoch pri kúpe diaľničnej známky stúpne z pôvodných 15 minút na koniec kalendárneho dňa, kedy bola kúpená. Ak táto lehota uplynie, oprava, doplnenie alebo zmena bude možná len v tom prípade, ak preukázateľne pôjde o neexistujúce vozidlo. Novinka začala platiť od pondelka 11. septembra, informovala o tom Národná diaľničná spoločnosť.


Naďalej platí, že za zadané údaje pri nákupe akéhokoľvek typu elektronickej diaľničnej známky zodpovedá sám zákazník. Ak sa pri zadávaní údajov pomýli alebo niečo vynechá, je povinný oznámiť to poskytovateľovi služby bezodkladne po zistení.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: