Allianz – Slovenská poisťovňa bude po novom bude pri určovaní výšky poistnej sumy pri poistení bytov brať do úvahy aj vývoj cien na realitnom trhu. Poisťovňa o tom informovala v tlačovej správe. Takzvanú indexáciu, ktorá je určitou formou ochrany pred infláciou, uplatňovala poisťovňa aj doteraz. Pri poistení budov zohľadňovala vývoj cien stavebných materiálov a prác, pri poistení domácností zas vychádzala z indexu cien tovarov a služieb.


Indexácia by mala pomôcť znížiť riziko takzvaného podpoistenia. To vzniká vtedy, keď je poistná suma na nehnuteľnosti nižšia ako jej reálna hodnota. Pri vzniku poistnej udalosti potom majiteľ dostane nižšiu náhradu škody. Podpoistenie je tiež najčastejšou chybou pri poistení majetku najmä pri starších poistných zmluvách, ktoré si klient neaktualizoval aj niekoľko rokov.

Pri vzniku škody poisťovňa môže vyplatiť len pomernú časť vzniknutej škody a poistné plnenie zníži o percentuálny pomer medzi sumou, na ktorú je majetok poistený a sumou, na ktorú by mal byť v súčasnosti poistený. Náklady za škody na privátnom majetku pritom medziročne stúpajú a stúpa aj výška priemernej škody.