Podnikatelia či ľudia, ktorí ubytovali odídencov z Ukrajiny, by si mali preveriť, či majú stále platné potvrdenie o tolerovanom pobyte. Upozornilo na to ministerstvo dopravy. Tento doklad je totiž potrebný na to, aby im ministerstvo mohlo vyplatiť spätne príspevok za poskytnuté ubytovanie.


„Stáva sa, že odídenci predložia vytlačené potvrdenie, ktoré už nie je platné, na čo ubytovateľ príde až oveľa neskôr, keď žiada o príspevok. Preto upozorňujeme, aby si jeho platnosť vopred preverili na stránke ministerstva vnútra,“ odporúča generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu na ministerstve dopravy Tomáš Ondrčka.

Platnosť potvrdení o tolerovanom pobyte bola predĺžená až do marca 2024, ale niektorí odídenci už medzičasom mohli získať iné formy povolenia na pobyt, napríklad prechodný pobyt, ktorých získaním stráca potvrdenie o tolerovanom pobyte platnosť.

Mministerstvo dopravy vypláca príspevky za ubytovanie odídencov vo výške najviac 24,20 eura za noc a osobu nad 15 rokov, prípadne 12,10 eura za noc na dieťa. Vláda na svojom poslednom rokovaní rozhodla o tom, že vyplácanie príspevkov za poskytnuté ubytovanie sa predĺžilo do konca tohto roka.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: