Slovensku sa darí lepšie vyberať daň z pridanej hodnoty. V roku 2020 sa podľa hodnotenia Európskej komisie (EK) samedzera DPH znížila na 13,9 percenta. Je to najlepší výsledok od roku 2000. Upozornilo na to ministerstvo financií.

Daňová medzera vyjadruje, koľko percent dane sa štátom nepodarilo vybrať. Na Slovensku klesá daňová medzera kontinuálne od roku 2012, keď Slovensko nevybralo až tretinu DPH.

Podľa komisie by znižovanie daňovej medzery malo pokračovať aj v roku 2021. EK odhaduje, že by mohla klesnúť až na úroveň 8,8 %.

Napriek poklesu je daňová medzera na Slovensku v porovnaní s priemerom Európskej únie stále vyššia. Priemerne sa štátom EÚ podarilo vlani znížiť daňovú medzeru z 11 na 9,1 %. Za týmto poklesom sú predovšetkým podporné protipandemické opatrenia vlád, ktoré sa výraznejšie odzrkadlili aj na medziročnom poklese (-22 %) bankrotov firiem v EÚ. Naopak podľa EK sa nepodarilo preukázať predpokladaný pozitívny vplyv zvýšených elektronických platieb a poklesu aktivít v sektoroch s prirodzene vyššou medzerou.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: