Deficit rozpočtu verejnej správy v roku 2023 by mal dosiahnuť 6,44 percenta hrubého domáceho produktu. Bez započítania výdavkov na zvládnutie energetickej krízy by deficit dosiahol 4,07 percenta. Vyplýva to z návrhu rozpočtu, ktorý predložilo ministerstvo financií na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR.


Napriek vysokému deficitu ministerstvo financií očakáva, že už v roku 2022 začne klesať celkový dlh. V tomto roku by mal klesnúť na 59,4 percenta HDP a v roku 2023 by sa mal dostať pod 58 percent. Výrazne tomu má pomôcť vysoká inflácia ako aj využitie naakumulovaných likvidných zdrojov.

Ministerstvo financií chce v budúcom roku vyčleniť na kompenzačné opatrenia súvisiace s rastom cien energií rezervu vo výške 3,4 miliardy eur. „Zároveň sa navrhuje do konca apríla 2023 nevyplácať odmeny zamestnancom v štátnozamestnaneckom pomere, v služobnom pomere alebo v pracovnom pomere okrem nárokovateľnej odmeny vyplývajúcej zo zákona alebo z kolektívnej zmluvy, čím sa v prípade potreby vytvorí ďalší disponibilný priestor vo výške približne 100 mil. eur,“ informovalo ministerstvo financií.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: