Od apríla tohto roka sa menia sadzby vybraných služieb poskytovaných finančnou správou. Zmena vyplýva z novely zákona o správnych poplatkoch. Upozornili na to daniari.


Správne poplatky určené pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní podania. V prípade neuhradenia spoplatneného podania do konca marca tohto roka sa už musí za takéto podanie platiť poplatok v novej sume. Finančná správa bude v týchto prípadoch ľudí informovať.

Správne poplatky je možné uhrádzať platobnou kartou priamo z elektronickej schránky na portáli verejnej správy. Na využitie tohto nového spôsobu je potrebné, aby mal poplatník aktivovanú schránku. Celkovo sa to týka 32 poskytovaných služieb.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: