Vydanie občianskeho a zbrojného preukazu, cestovného pasu či výpisu z katastra nehnuteľností. To je zlomok úradných úkonov, ktoré budú od začiatku apríla tohto roka drahšie. Ešte na konci minulého roka o tom rozhodla vládna koalícia na čele s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD). Zvýšenie poplatkov na úradoch je súčasťou konsolidačného balíčka, ktorý má sčasti pomôcť ozdraviť verejné financie. Rásť by malo viac ako 900 rôznych poplatkov. Zmena by mala do štátnej kasy priniesť 50 miliónov eur ročne.

Ľudia, ktorí si potrebujú vymeniť osobné doklady, to ešte môžu do konca marca tohto roka vybaviť lacnejšie. Kým v súčasnosti je napríklad poplatok za nový občiansky preukaz vo výške 4,50 eura, po novom cena stúpne na sedem eur. Viac tak budú platiť napríklad ľudia, ktorí si po sobáši menia priezvisko, alebo tí, ktorí menia adresu trvalého pobytu. Štát si bude viac účtovať aj za výmenu občianskeho preukazu po jeho strate. Za nový sa v takomto prípade dnes platí deväť eur, po novom to bude 14 eur. Keď si niekto nechá poslať nový občiansky poštou až domov, od apríla zaplatí namiesto troch eur o jedno euro viac.

Ušetriť na poplatkoch do konca marca môžu aj tí, ktorým sa končí platnosť cestovného pasu. Vydanie tohto dokladu pre dospelého človeka totiž zdražie zo súčasných 33 eur na 50 eur. Keď niekto potrebuje vydať pas do desiatich dní, zaplatí po novom sto eur. Do konca marca je tento poplatok na úrovni 66 eur. Za vydanie pasu do dvoch pracovných dní poplatok stúpne z 99 eur na 150 eur. Okrem toho zdražie aj bežné vydanie pasu pre deti do 16 rokov veku a pre deti mladšie ako šesť rokov veku.

Zvýšenie poplatkov za vodičský či zbrojný preukaz

Od apríla si viac priplatia aj budúci vodiči. V zozname úradných úkonov, ktoré zmenil konsolidačný balíček, je totiž aj zvýšenie poplatkov za vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia, ale aj za samotné vydanie vodičského preukazu. Pri skúške na osobné auto poplatok stúpne zo súčasných 33 eur na 50 eur. Pri nákladných vozidlách sa už od apríla nebude platiť 66 eur, ale sto eur. Za skúšky na malú motorku sa bude po novom platiť 25 eur. V súčasnosti je poplatok 16,50 eura. Vydanie klasického vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazu bude namiesto 6,50 eura stáť desať eur. Poplatok 25 eur za urýchlené vydanie do dvoch pracovných dní zostáva nezmenený.

Určitú platnosť má aj zbrojný preukaz. Ľudia žiadajú o jeho vydanie aj v prípade, ak ho stratia či poškodia, niekto im ho ukradne, alebo potrebujú zmeniť údaje. Vo všetkých prípadoch sa okrem nových fotiek vyžaduje aj zaplatenie správneho poplatku, ktorý je v súčasnosti na úrovni 30 eur. Od apríla cena stúpne o desať eur. Celkovo sa mení viac ako desať poplatkov, ktoré súvisia s držaním zbrane. Napríklad žiadosť o rozšírenie zbrojného preukazu zdražie zo súčasných 20 eur na 30 eur. Rovnako sa zmení poplatok pri žiadosť o vydanie európskeho zbrojného pasu.

Zvýšenie poplatkov
Aprílové zvýšenie poplatkov je súčasťou konsolidačného balíka (Ilustračné foto: Depositphotos/zvýšenie poplatkov)

Pri zbrojnom preukaze sú aj ďalšie poplatky, ktoré sa netýkajú len samotného vydania, ale napríklad aj absolvovania skúšky či povolenia na prepravu streliva. Za vykonanie prvej skúšky alebo preskúšanie z odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo sa bude od apríla platiť 70 eur. V súčasnosti je to o 20 eur menej. Poplatok za opakovanie skúšky stúpne zo súčasných 30 eur na 45 eur. Za žiadosť o vydanie povolenia na prepravu zbraní a streliva sa po novom bude platiť 60 eur. Ide o špecifické povolenie pre podnikateľov, ktorí za to v súčasnosti platia 40 eur.

Kataster, matrika aj podnikanie

Od apríla zdražejú aj viaceré poplatky pre podnikateľov. Budúci živnostník musí v súčasnosti zaplatiť za vydanie osvedčenia za každú voľnú živnosť päť eur, po novom to bude sedem eur. Poplatok za každú remeselnú alebo viazanú živnosť stúpne zo súčasných 15 eur na 22 eur. Za zmeny v osvedčení o živnostenskom oprávnení sa už od apríla nebudú platiť tri eurá, ale päť eur. Zdražejú aj úradné úkony vo veciach obchodného registra. Poplatok za prvý zápis akciovej spoločnosti stúpne z 375 eur na 550 eur a napríklad poplatok za prvý zápis iných právnických osôb vzrastie zo 150 eur na 220 eur.

Drahší bude po novom aj výpis z katastra, ktorý môžu ľudia potrebovať napríklad vtedy, keď si nahlasujú trvalý pobyt vo vlastnom dome či byte. Poplatok za vydanie výpisu stúpne z pôvodných osem eur na 12 eur. Toľko sa platí za každých aj začatých 20 parciel, stavieb, bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu. Priplatia si aj noví majitelia nehnuteľností. Za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra sa už nebude platiť 66 eur, ale rovných sto eur. Keď o to majiteľ požiada elektronicky, poplatok je polovičný. Rovnaká zľava platí aj v súčasnosti.

V neposlednom rade sa budú vyššie poplatky účtovať aj za úkony na matrike. Už len samotné nahliadnutie do jedného zväzku matrík bude od apríla stáť tri eurá, do konca marca je tento úradný úkon o jedno euro lacnejší. Zmena mena alebo priezviska bez toho, aby šlo napríklad o hanlivé či neosobné mená, bude od apríla stáť 140 eur. V súčasnosti sa účtuje poplatok sto eur. Za uzavretie manželstva pred matričným úradom, v rámci ktorého nemajú snúbenci trvalý pobyt, sa už nebude platiť 20 eur, ale poplatok dosiahne 30 eur. Keď sa budú chcieť snúbenci zobrať mimo úradnej budovy, zaplatia za to sto eur. Do konca marca sa za to ešte platí 70 eur.

Zvýšenie poplatkov za doklady od apríla 2024

SlužbaCena
Vydanie občianskeho preukazu z dôvodu zmeny alebo zápisu nových údajov.7 €
Vydanie detského občianskeho preukazu z dôvodu straty alebo odcudzenia.14 €
Vydanie občianskeho preukazu urýchlene do dvoch pracovných dní na žiadosť.20 € + 7 €
Doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky.4 € + 7 €
Vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 16 rokov50 €
Vydanie cestovného pasu osobe od 6 do 16 rokov20 €
Vydanie cestovného pasu osobe mladšej ako 6 rokov12 €
Vydanie vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazu10 €
Vydanie vodičského preukazu do dvoch pracovných dní26 €
Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu45 €
Žiadosť o rozšírenie zbrojného preukazu30 €
Zdroj: ficovepoplatky.sk (zvýšenie poplatkov)

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: