Lekár pri karanténnej práceneschopnosti (PN) vydáva poistencovi tlačivo pre zamestnávateľa až pri ukončení PN. Ide o novú úpravu postupov ošetrujúcich lekárov pri ukončovaní karanténnych PN, ktorú iniciovala Sociálna poisťovňa v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva.

  • Vypočítajte si výšku nemocenskej dávky na našej kalkulačke (kliknite TU).

Lekár na základe nového usmernenia vydáva poistencovi do rúk II., IIa. a IV. diel papierového potvrdenia o PN pri ukončení karantény. Tlačivami potom zamestnanec v práci preukáže dočasnú pracovnú neschopnosť a jej ukončenie. Ak firma požaduje potvrdenie o karanténnej péenke pred jej ukončením, poistenec sa môže s lekárom dohodnúť, že potvrdenie prevezme napríklad jeho príbuzný.

Pri ostatných PN platí štandardný postup, pri ktorom zamestnanec odovzdáva tlačivo na začiatku práceneschopnosti. Naďalej tiež platí, že Sociálna poisťovňa údaje o karanténnej PN zverejňuje v elektronických službách. Nemenia sa ani postupy pre poistenca. Karanténnu PN mu vystavuje lekár na diaľku. Zamestnanec tiež musí zamestnávateľovi oznámiť jej začiatok.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: