Prínosy pomoci rodinám s deťmi s poruchou autistického spektra (PAS) prevyšujú náklady. Vyplýva to z analýzy Inštitútu sociálnej politiky (ISP), ktorá skúma návratnosť potenciálnych verejných investícií do takýchto programov. Každé investované euro sa tak podľa analýzy môže vrátiť vo forme verejných a súkromných spoločenských prínosov v takmer dvojnásobnej hodnote.

Modelový príklad takýchto intervencií, ktorými sa zaoberala štúdia ISP, zahŕňa náklady na 27-mesačný program založený na behaviorálnej terapii. Prínosy intervencií v prípade detí s PAS a ich rodín zahŕňajú nielen vyššie súkromné príjmy osôb s PAS a ich rodičov a úsporu verejných zdrojov v oblasti vzdelávania či sociálnej starostlivosti, ale aj vyššie príjmy do verejného rozpočtu v súvislosti s lepším uplatnením na trhu práce.

Analýza ukazuje, že prínosy prevyšujú náklady 1,3 až 1,9 násobne, a aj podľa ďalších indikátorov ekonomickej návratnosti by išlo o investíciu, ktorá je pre spoločnosť výhodná. „Môžeme predpokladať, že celkové čisté prínosy včasnej intervencie, súkromné aj verejné, v priebehu života jednej osoby s PAS dosiahnu 25,8 tisíca eur. Prostriedky, ktoré investujeme do včasnej intervencie sa vrátia vo forme spoločenských prínosov približne v 16. roku od začiatku investície,“ uvádza autorka štúdie Laura Salomonsová.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: