Rezort ministerky investícií Veroniky Remišovej (Za ľudí) vyhlásilo novú výzvu vo výške 200-tisíc eur, ktorou chce podporiť boj proti dezinformáciám, hoaxom a zlepšovanie mediálnych a digitálnych zručností. Výzva nadväzuje na vlaňajšiu výzvu, z ktorej získalo podporu sedem projektov na podporu kritického myslenia určených pre žiakov, učiteľov aj širokú verejnosť. Ministerstvo o tom informovalo na svojej webovej stránke.


Výzva vo výške 200-tisíc eur je určená na vzdelávanie a osvetové aktivity, kampane, ale aj na rozvoj kvalitnej žurnalistiky. O podporu sa môže uchádzať neziskový sektor, školy, univerzity, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcami a vyššími územnými celkami, ale aj podnikatelia či verejné výskumné inštitúcie.

Aktivity musia byť orientované na žiakov, študentov, učiteľov, zamestnancov verejnej správy alebo širokú verejnosť. Zamerané majú byť na zvyšovanie povedomia o dezinformačných kampaniach, vytváranie kreatívnych reakcií na hoaxy, podporu kritického myslenia, zvyšovanie mediálnej gramotnosti.

Zapojiť sa do výzvy a poslať žiadosť o poskytnutie dotácie je možné do 21. augusta 2022.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: