Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR upozorňuje, že pri eurofondoch je vysoké riziko ich nedočerpania. Kontrolóri pritom už vo svojom stanovisku k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2022 upozornili, že Slovensko nedokáže dočerpať eurofondy určené pre udržateľný rozvoj spoločnosti na obdobie rokov 2014 až 2020.


Napriek niekoľkoročnej existencii štrukturálnych fondov, kde sa zásadným spôsobom nemenia podmienky získavania zdrojov z jednotlivých operačných programov, je ich čerpanie nedostatočné, nezrovnalosti tvoria stovky miliónov, o ktoré prichádza štátny rozpočet a dekomitmenty hrozia už aj pri súčasnom programe Slovensko.

Podobne je to aj pri využívaní zdrojov z plánu obnovy. Minulý rok bola výška rozpočtovanej pomoci 1,3 miliardy eur, minuloročné čerpanie ale bolo na úrovni len necelých 50 miliónov eur, z ktorých ale rozhodujúca časť sú bežné výdavky.

„Takmer denné informácie, že ten či onen zámer na využitie týchto zdrojov sa nebude realizovať a hľadá sa náhradný, sú signálom pre to, aby sa problematike manažmentu plánu venovala pozornosť na všetkých úrovniach verejnej správy. V opačnom prípade sa výrazne znižuje šanca obnoviť konkurencieschopnosť krajiny a jej odolnosť, čeliť dôležitým spoločensko-ekonomickým výzvam neustále rýchlejšie sa meniaceho sveta,“ povedal predseda NKÚ Ľubomír Andrassy.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: