Ministerstvo financií predstavilo plán, ako ozdraviť verejné financie bez škrtenia ekonomiky. Ak chce Slovensko zastaviť rast miery zadlženosti, štát musí v budúcom volebnom období prijať konsolidačné opatrenia vo výške minimálne päť percent hrubého domáceho produktu (HDP). V prepočte ide o sumu viac ako šesť miliárd eur. V tomto prípade ide podľa ministerstva len o nevyhnutnú konsolidáciu na stabilizáciu dlhu so zachovaním ekonomického rastu.


Ak by štát neprijal potrebné opatrenia, dlh do roku 2026 stúpne na takmer 67 percent HDP. Pri konsolidácii 0,5 percenta by výsledok nebol o nič lepší. Dlh by sa dostal nad hranicu 63 percent. Až konsolidácia by dokázala zastabilizovať mieru zadlženia pod hranicou 60 percent (55,9 %). „Ak by sme dlh chceli znižovať, upratovanie vo verejných financiách by malo byť ešte výraznejšie. To by však už mohlo poškodiť našu ekonomiku, čo by malo negatívny vplyv na životnú úroveň,“ tvrdí ministerstvo.

Na to, aby sa Slovensko dostalo do nízkeho rizika, by štát musel prijať opatrenia v objeme takmer desať miliárd eur. V tomto prípade platí, že to by už ekonomika nemusela zvládnuť.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: