Slovensko čakajú ťažké roky. Jeho hospodárenie totiž vôbec nie je dobré. A ak sa nič nezmení, dlh neúnosne vzrastie. K takémuto záveru prišlo ministerstvo financií.


„Ak chce Slovensko zastaviť rast miery zadlženosti, musíme v budúcom volebnom období prijať konsolidačné opatrenia vo výške minimálne 5 % HDP. Hovoríme o sume viac ako 6 miliárd eur. V tomto prípade však ide len o nevyhnutnú konsolidáciu na stabilizáciu dlhu so zachovaním ekonomického rastu,“ informovalo ministerstvo financií. V prípade, že by sme nepristúpili k žiadnym opatreniam, do roku 2026 stúpne dlh podľa ministerstva na takmer 67 percent HDP a pre krajinu sa stane neúnosným.

Ministerstvo zdôraznilo, že podľa údajov Európskej komisie v súčasnosti hospodárime s dvojnásobne väčšou „rozpočtovou sekerou“ než priemer EÚ. Kým na Slovensku by mal tento rok deficit verejných financií dosiahnuť 6,1 % HDP, priemer EÚ je 3,1 % HDP. „Odhadujeme, že bez konsolidačných opatrení by deficit v horizonte najbližších troch rokov výraznejšie neklesol,“ uviedlo ministerstvo.

Ak sa prijme konsolidácia vo výške piatich percent HDP, dlh do roku 2026 nestúpne na 67 percent HPD ale na 60 percent. „Ak by sme dlh chceli znižovať, upratovanie vo verejných financiách by malo byť ešte výraznejšie. To by však už mohlo poškodiť našu ekonomiku, čo by malo negatívny vplyv na životnú úroveň,“ tvrdí ministerstvo.

Konsolidácia verejných financií je podľa neho nevyhnutná aj z pohľadu dlhodobej udržateľnosti, ktorá je pre našu ekonomiku kľúčová. „Práve od tohto parametru sa totiž odvíja schopnosť štátu prijímať zásadné opatrenia do budúcnosti a ovplyvňuje aj investičnú stabilitu Slovenska. Na to, aby sme sa dostali do nízkeho rizika, by Slovensko muselo prijať opatrenia v objeme takmer 10 miliárd eur. Aj v tomto prípade platí, že to by už naša ekonomika nemusela zvládnuť,“ dodalo ministerstvo.