Pomoc v nepredvídateľných situáciách zastrešuje aj Správa štátnych hmotných rezerv SR, ktorá je kľúčovou zložkou pre materiálne zabezpečenie ochrany slovenského hospodárstva. Aktuálny stav zabezpečenia štátnych hmotných rezerv preto vyžaduje podporu a modernizáciu na viacerých úrovniach. Preto sa súčasťou zmien, ktoré úrad za posledné viac ako dva roky realizuje, stal aj nový komunikačný informačný systém. Správa o tom Informovala v tlačovej správe s tým, že jeho parametre a fungovanie predstavili na konferencii Efektívne štátne hmotné rezervy.

Kým dnes je potrebné na získanie vybraných druhov rezerv vyplniť papierové tlačivo, po novom bude celý proces elektronický. Na plné spustenie systému je potrebné, aby sa do jeho databázy prihlásili všetky zainteresované inštitúcie. Od jednotlivých ministerstiev, cez ústredné orgány štátnej správy, úrady vyšších územných celkov až po zástupcov samospráv a ochraňovateľov. Tým je podnikateľ, s ktorým má správa uzatvorenú zmluvu a na jej základe vykonáva činnosti súvisiace s hospodárením a starostlivosťou.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: