Sociálna poisťovňa pripomína poistencom aj inštitúciám, ktoré si pre výkon svojej činnosti preverujú svojich klientov, že informácie o svojich dlžníkoch oficiálne neposkytuje prevádzkovateľom iných webstránok. Poisťovňa na to upozornila v tlačovej správe. Údaje o dlžníkoch sú pravidelne aktualizované a zverejňované výhradne na webovom sídle Sociálnej poisťovne. Informácie na iných internetových portáloch nemusia byť úplné a aktuálne.


„Údaje zo zoznamu dlžníkov Sociálna poisťovňa neposkytuje žiadnemu ďalšiemu internetovému portálu, ale tieto údaje sú verejné a dostupné. Sociálna poisťovňa tak nemôže garantovať úplnosť a aktuálnosť informácií o dlžníkoch Sociálnej poisťovne, ktoré sú zverejnené na iných webstránkach bez ďalších následných a pravidelných aktualizácií,“ upozornila poisťovňa. Zozname dlžníkov na jej stránke je aktualizovaný štyrikrát mesačne.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: