Medziročne mzdy vo februári 2022 rástli vo všetkých sledovaných odvetviach, v niektorých však pomalšie ako inflácia. Vo všetkých odvetviach pracovalo vo februári viac osôb ako pred rokom. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR.


Zamestnanosť medziročne výrazne vzrástla najmä v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,5 percenta, v ubytovaní o 5,4 percenta či v informačných a komunikačných činnostiach o 4,1 percenta. Mierne sa zvýšila v doprave a skladovaní (o 1,4 %), v stavebníctve a maloobchode zhodne (o 1,1 %).

Rast zamestnanosti nepresiahol jedno percento vo veľkoobchode a v priemysle. Pokles bol zaznamenaný len v predaji a oprave motorových vozidiel o 0,2 percenta.

Priemerná mesačná mzda zase najvýraznejšie rástla v ubytovaní viac ako o štvrtinu (o 26,7 % dosiahla úroveň 821 eur) a dvojciferný rast bol zaznamenaný aj v predaji a oprave motorových vozidiel (o 14,3 % na 1 158 eur), v maloobchode o 12,2 percenta (899 eur), aj v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 11,4 percenta (588 eur).

Vysoký rast bol zaznamenaný aj v informačných a komunikačných činnostiach o 9,9 percenta (2 137 eur). O niečo nižší rast o 6,3 percenta (1 214 eur) bol v priemysle.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: