Sociálna poisťovňa už tradične mení vyplácanie dôchodkov počas veľkonočných sviatkov. Niektorí penzisti dostanú dôchodkové dávky skôr, iný zase o deň neskôr. Dôchodcovia, ktorým penziu zasiela Sociálna poisťovňa na bankový účet, ich na účet dostanú vo svojich obvyklých výplatných termínoch. Presné termíny prezradil portálu Finsider hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.


Dávky zo sociálneho poistenia sa vyplácajú buď na účet poistenca v banke, alebo v hotovosti prostredníctvom pošty na jeho adresu určenú v žiadosti o dávku. Dôchodkové dávky vypláca vždy ústredie Sociálne poisťovne, všetky ostatné dávky vyplácajú iba pobočky. Vyplácanie dôchodkov počas veľkonočných sviatkov sa posúva len pre penzie doručované poštou.

Kedy príde dôchodok

Vyplácanie dôchodkov je nastavené tak, že majú spravidla fixný výplatný termín v párne dni od 2. do 24. dňa v mesiaci. Inak povedané, každý dôchodca má „svoj“ výplatný termín stanovený pri priznaní dôchodku. Keď sa vypláca cez poštu a výplatný termín padne na sobotu, dávka sa vyplatí v piatok.

Ak sa vypláca cez poštu a výplatný termín padne na nedeľu, dávka sa vyplatí v pondelok. V prípade, že výplatný termín padne na sviatok, vtedy sú s poštou vopred dohodnuté mimoriadne termíny výplaty. Výplatný termín pre hromadné poukazy do zariadenia sociálnych služieb je 15. dňa v mesiaci.

Vyplácanie dôchodkov počas veľkonočných sviatkov 2022:

 • Dávky, ktorých splatnosť je 16. apríl 2022 a pripadnú na sobotu, vyplatí poisťovňa vo štvrtok 14. apríla 2022.
 • Dávky s výplatným termínom 18. apríl 2022 (Veľkonočný pondelok) dostanú dôchodcovia v utorok 19. apríla 2022.

Termíny sa podobne menili napríklad aj počas vianočných sviatkov. Poberateľom dôchodkov v hotovosti s výplatným termínom 24. decembra vyplatila Sociálna poisťovňa dôchodky o deň skôr. Dôchodky v hotovosti s výplatným termínom 6. januára 2022 dostali dôchodcovia v stredu 5. januára tohto roka.

Vyplácanie dôchodkov počas veľkonočných sviatkov
Sociálna poisťovňa už tradične mení vyplácanie dôchodkov počas veľkonočných sviatkov. (ilustračné foto: Freepik)

Kedy sa vyplácajú iné dávky

Napríklad nemocenské dávky ako je nemocenské, ošetrovné, materské, tehotenské, sú splatné do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca za predchádzajúci mesiac. Zákon termíny výplat nestanovuje. Pobočky majú interným predpisom zjednotené hraničné termíny výplat nemocenských dávok.

 • Prvý výplatný termín je stanovený do 15. dňa v mesiaci a druhý výplatný termín do 27. dňa v mesiaci. Ide o hraničné termíny, v ktorých vyplatené dávky odchádzajú zo Sociálnej poisťovne.
 • Ak tieto dátumy pripadnú na nepracovné dni, posúvajú sa na najbližší predchádzajúci pracovný deň.
 • Do prvého výplatného termínu (15. deň) sú zaradené napríklad nemocenská dávka či pandemické ošetrovné.
 • V prípade mimoriadnych situácií si môžu pobočky stanoviť viac výplatných termínov.
 • Dávka v nezamestnanosti býva vyplatená spravidla od 15. do 27. dňa v mesiaci. Peniaze sa sa spravidla posielajú okolo 15. dňa.
 • Dávky vyplácané prostredníctvom pošty vypláca pošta okolo 20. dňa v mesiaci.

Dávky z úradov práce:

 • príspevok pri narodení dieťaťa,
 • príspevok na viac súčasne narodených detí,
 • príspevok na pohreb,
 • rodičovský príspevok,
 • prídavok na dieťa,
 • príplatok k prídavku na dieťa,
 • príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa,
 • príspevok na starostlivosť o dieťa,
 • dávka v hmotnej núdzi,
 • náhradné výživné.

Úrady práce majú všetky svoje výdavkové účty v Štátnej pokladnici. Dokopy ide o 46 účtov. Ak klient nemá bankový účet, dostáva dávku cez poštový poukaz rovnako zo Sociálnej poisťovne. Všetky dávky v zozname sa vyplácajú spravidla od 13. do 15. dňa v mesiaci.