Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) požiadal listom ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana o dodanie metodík určených pre výrobcov chleba a pečiva. V súvislosti so štvrtou vlnou pandémie nového variantu omikron totiž podľa nich hrozí, že nebudú schopní pre náhle výpadky personálu zabezpečiť potraviny na pultoch.

„Vzhľadom na kritické predpovede vývoja vlny omikron, hrozia reálne výpadky v zásobovaní potravinami v nemocniciach, domovoch sociálnych služieb a ďalších kľúčových zložkách štátu,“ povedal SZPCC Milan Lapšanský. Zväz podľa neho verí, že agrorezort nezanedbal prípravu na predídenie možnej humanitárnej krízy.

„Treba si totiž uvedomiť, že slovenský potravinársky priemysel má oveľa vyššiu potrebu zamestnancov, ako jeho náprotivky v západných krajinách, kde je výroba viac automatizovaná,“ dodal.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: