Ministerstvo dopravy má z plánu obnovy k dispozícii 105 miliónov eur na budovanie cyklistickej infraštruktúry a 240 miliónov eur na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov. Samosprávy môžu o peniaze žiadať v dvoch aktuálne otvorených výzvach. Informoval o tom poradca ministra dopravy Ivan Rudolf.


Aj preto sa ministerstvo rozhodlo zorganizovať sériu konferencií „Ako čerpať z plánu obnovy“, na ktorých odborníci zo Slovenska aj zo zahraničia školili zástupcov samospráv, ako stovky miliónov efektívne vyčerpať.

V takzvanej cyklovýzve je otvorená prvá výzva, v rámci ktorej je na výstavbu cyklotrás, stojanov či prístreškov vyčlenených 36,5 milióna eur. Cieľom ministerstva je vybudovať za ne 200 kilometrov nových cyklotrás. Obce, mestá či samosprávne kraje sa môžu o dotácie na svoje projekty uchádzať do 30. septembra.

Na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov môžu samosprávy žiadať o príspevok na zateplenie, výmenu okien, vykurovacieho systému či chladiarenských technológií na budovy, ktoré boli skolaudované pred rokom 1980. Cieľom je znížiť ich energetickú náročnosť minimálne o 30 percent.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: