Slovenské a české Fingo má nového spolumajiteľa. Do firmy vstúpil fond Polish Enterprise Fund VIII. Ide o private equity fond, ktorý spravuje spoločnosť Enterprise Investors.

Hodnota transakcie dosahuje 19,1 milióna eur. V tejto sume je zahrnutá jednak kúpna cena, ktorú Enterprise Investors zaplatí za podiel vo Fingu, ako aj investícia do ďalšieho rozvoja firmy.

„Sme presvedčení, že trh sprostredkovania finančných produktov na Slovensku a v Česku bude v nasledujúcich rokoch stabilne rásť. Spoločnosť Fingo bola prvá na trhu, ktorá reagovala na rastúce potreby klientov porovnávať online zložité finančné produkty s vysokou hodnotou. Máme v pláne stavať na tejto inovácii a ísť oproti prevládajúcim trendom. Chceme rásť organicky aj prostredníctvom akvizícií,“ uviedol managing partner EI Dariusz Prończuk zodpovedný za túto investíciu.

Fingo.sk bolo vlani na Slovensku ôsmou najväčšou sprostredkovateľskou spoločnosťou podľa výšky tržieb z predaja služieb. Tie mala na úrovni 13,7 milióna eur. Firma v tomto roku plánuje dosiahnuť obrat 21 miliónov eur.

„Vďaka ich investícii môžeme nielen začať budovať významného hráča na českom trhu, ale aj ďalej rozvíjať a znásobiť rast najväčšieho digitálneho makléra na Slovensku. S podporou silného partnera budeme pokračovať v našej ceste digitalizácie finančného sprostredkovania k vybudovaniu makléra budúcnosti. Rozsiahle skúsenosti EI, a to nielen vo finančnom sektore, budú pre Fingo určite cenným prínosom,“ vraví zakladateľ spoločnosti Fingo Lukáš Novák.

Enterprise Investors je jednou z najväčších spoločností spravujúcich fondy private equity v strednej a východnej Európe. Firma vznikla v roku 1990 a odvtedy vytvorila deväť fondov s celkovou hodnotou presahujúcou 2,5 miliardy eur. Celkovo tieto fondy doteraz investovali 2,1 miliardy eur do 150 spoločností z rôznych odvetví a ukončili 135 investícií v hodnote 4,2 miliardy eur.

Fingo ponúka klientom služby pod značkou Fingo.sk. Od 31. júla tohto roku je jeho jediným majiteľom akciovka Fingo Group, predtým to bolo Fingo a.s. Jediným akcionárom Fingo Group je akciová spoločnosť so sídlom v Prahe Fingo Invest. Predsedom predstavenstva tejto spoločnosti je Lukáš Novák. Ten je aj konečným užívateľom výhod spoločnosti Fingo.sk.

Fingo.sk na Slovensku pôsobí od roku 2017. Podľa údajov Národnej banky Slovenska aktuálne má uzatvorenú zmluvu s 898 podriadenými finančnými agentmi. Ešte v auguste mala zazmluvnených 801 sprostredkovateľov.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: