Spoločnosť Respect Slovakia v minulosti kraľovala rebríčku samostatných finančných agentov podľa výšky tržieb. V najnovšom rebríčku za rok 2020 obsadila tretiu priečku za firmami Partners Group SK a OVB Allfinanz Slovensko.


Napriek tomu, že ide o jednu z najväčších firiem na trhu, len málokto z bežných retailových klientov ju pozná. Respect Slovakia sa totiž zameriava na poistenie podnikateľských rizík. Spoločnosť ako jedna z mála medzi sprostredkovateľmi využíva pri účtovaní hospodársky rok, ktorý končí v marci.

V účtovnom roku, ktorý končil v marci 2021, mala spoločnosť tržby z predaja služieb na úrovni 37,6 milióna eur. Je to o 605-tisíc eur menej ako v predchádzajúcom roku. Firma v poznámkach k účtovnej závierke tvrdí, že tržby jej klesli z dôvodu mierneho poklesu kmeňa v poisťovni Kooperativa od začiatku roka 2021

Najziskovejší sprostredkovateľ na trhu

Historicky dosiahla táto firma najvyššie tržby v roku 2017 a to vo výške 46,7 milióna eur. Odvtedy jej výnosy postupne klesajú.

Sprostredkovatelia pod lupou: Respect Slovakia zarobil najviac zo všetkých sprostredkovateľov

Podľa výšky zisku je Respect Slovakia najziskovejším sprostredkovateľom na trhu. Firma vlani dosiahla zisk 7,9 milióna eur. Tesne tak predbehla Partners Group SK, ktorý mal čistý zisk vo výške 7,8 milióna eur.

Aj v prípade ziskov mal Respect Slovakia v minulosti lepšie roky. Najvyšší zisk dosiahol v roku 2014, keď dokázal v čistom zarobiť 13 miliónov eur.

Sprostredkovatelia pod lupou: Respect Slovakia zarobil najviac zo všetkých sprostredkovateľov

Respect Slovakia na Slovensku pôsobí od roku 1994. Podľa údajov v Obchodnom registri má sídlo v Piešťanoch a jediným spoločníkom firmy je spoločnosť s ručením obmedzeným Respect SK. Táto firma by mala zinkasovať aj sto percent zisku za predchádzajúci rok. Vo firme Respect SK má okrem troch konateľov spoločnosti Respect Slovakia podiel aj česká akciovka Respect.

Podľa výročnej správy mal Respect vlani 93 zamestnancov, rovnako ako rok predtým. Mzdové náklady dosiahli 1,959 milióna eur. Po prepočte na 12 mesiacov tak priemerná mesačná mzda na jedného zamestnanca vychádza na 1 755 eur. V porovnaní s rokom 2019 to predstavuje nárast o 28 eur.

Najväčšími klientmi sú veľké firmy

Medzi najvýznamnejších klientov firmy patria veľké spoločnosti. Respect Slovakia vo výročnej správe hovorí, že medzi jeho veľkých klientov patrí český Agrofert, slovenský Matador, Duslo Šaľa, Chemosvit, Doprastav či Jadrová a vyraďovacia spoločnosť. Firma poskytuje svoje služby aj samosprávam. Medzi jej veľkých klientov patrí viacero samosprávnych krajov ale aj mestá Bratislava, Košice či Trnava.

Na konci účtovného obdobia mala firma krátkodobé pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 5,5 milióna eur. Naproti tomu firma mala záväzky po lehote splatnosti 2,1 milióna eur. Na bežných účtoch v bankách mala firma 2,4 milióna eur.

Na konci marca mal Respect Slovakia vytvorené krátkodobé rezervy vo výške 1,8 milióna eur, z toho 1,2 milióna na nevyfakturované sprostredkovanie.

Okrem Slovenska poskytuje Respect svoje služby aj v zahraničí. Celkovo mal zo sprostredkovania v zahraničí vlani tržby necelých 1,1 milióna eur. Zvyšných 36,6 milióna utŕžil na Slovensku.

Najvyšším nákladom firmy boli provízie za sprostredkovanie. Spoločnosť sprostredkovateľom celkovo vyplatila 21,7 milióna eur, čo je len mierne menej ako rok predtým. Respect Slovakia tak sprostredkovateľom rozdelil 57,5 percenta z celkových tržieb z predaja služieb. Na reklamu firma vynaložila 891-tisíc eur, rok predtým to bolo takmer 1,2 milióna eur.

Podľa poznámok k účtovnej závierke sa konatelia spoločnosti zhodli, že pandémia Covid-19 nemala vplyv na činnosť spoločnosti a nepredpokladajú ohrozenie činnosti spoločnosti.

Respect Slovakia má v porovnaní s podobne veľkými firmami menej agentov

Firma v predchádzajúcom roku výrazne znížila reprezentačné náklady. Vlani dosiahli 68-tisíc eur. Rok predtým to bolo 289-tisíc.

Respect Slovakia má aktuálne 284 podriadených finančných agentov. Od novembra minulého roku, odkedy Finsider sleduje počty agentov, ich pribudlo sedem. V porovnaní s ostatnými veľkými sprostredkovateľmi má Respect Slovakia menší počet sprostredkovateľov. Všetky spoločnosti, ktoré majú podobný obrat ako Respect, majú viac ako tisíc podriadených agentov.

Je to spôsobené tým, že Respect sa orientuje najmä na firemnú klientelu. A podniky platia za poistenie výrazne viac ako domácnosti, keďže sa poisťujú na vyššie sumy a sprostredkovateľ zinkasuje aj vyššiu províziu. Preto sa dokáže Respect aj s nižším počtom agentov dostať podľa výšky obratu medzi najväčšie firmy na trhu.

O tom, že sa Respect špecializuje hlavne na poistenie, svedčí aj to, že všetci jeho agenti majú licenciu pre sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia. Hoci od roku 2012 firma poskytuje aj služby v iných oblastiach sprostredkovania, licenciu pre sektor poskytovania úverov má len 23 jej agentov. V ostatných sektoroch má spoločnosť ešte menej agentov.