Spoločnosť Brokeria dokázala vlani navýšiť svoje tržby i zisk. Napriek tomu, že vznikla len v roku 2016, rýchlo sa dostala do rebríčka desiatich najväčších sprostredkovateľov na Slovensku.

Za firmou stoja Radoslav Červenec a Milan Repka. Obaja predtým pôsobili vo firme Fincentrum (dnešný Swiss Life Select). M. Repka vo Fincentre až do júla 2016 zastával pozíciu predsedu predstavenstva.

R. Červenec ako aj M. Repka sú dnes jediní dvaja členovia predstavenstva Brokerie. Predsedom predstavenstva je R. Červenec, ktorý je zároveň podľa registra právnických osôb jediným konečným užívateľom výhod firmy.

Do 8. júna minulého roku bola predsedníčkou predstavenstva Andrea Paulíková, ktorú na tejto pozícii nahradil R. Červenec. Začiatkom tohto roku sa obmenila aj dozorná rada spoločnosti. V marci tohto roku firma zvýšila základné imanie z 30-tisíc eur na 42 501 eur.

Brokeria navýšila zisk i tržby

Firme sa od svojho vzniku darí každoročne navyšovať tržby. Vlani vykázala tržby z predaja služieb vo výške 13,7 milióna eur. V porovnaní s rokom 2019 to predstavuje nárast o 19 percent. Spoločnosť pritom vo výročnej správe za rok 2019 počítala s tým, že v roku 2020 porastie o 25 percent. Tieto plány firme zhatila pravdepodobne pandémie koronavírusu.

Vlastné imanie a záväzky na konci minulého roku Brokerie dosiahli 3,8 milióna eur. Samotné vlastné imanie bolo na úrovni 1,2 milióna eur. To znamená, že celková zadlženosť spoločnosti dosiahla 67,1 percenta.

Čistý zisk spoločnosti vlani prvýkrát atakoval miliónovú hranicu, keď dosiahol 977-tisíc eur. V porovnaní s rokom 2019 zisk firmy narástol o 52,5 percenta.

Priemerný počet zamestnancov vlani vzrástol z 19,1 na 23,7. Keďže mzdové náklady dosiahli 502-tisíc eur, po prepočte na 12 mesiacov tu vychádza priemerná mesačná mzda 1 766 eur. Rok predtým dosahovala 1 845 eur.

Brokeria vlani zvýšila rezervy na storná zmlúv z necelých 56-tisíc eur na 119-tisíc eur. Táto rezerva má slúžiť na potenciálne straty aktívnych zmlúv s klientami, ktoré môžu byť stornované v rokoch 2021 až 2023.

Životné poistenie a hypotéky priniesli približne rovnako

Brokeria má aktuálne 560 podriadených finančných agentov. Firme sa ich počet darí postupne navyšovať. Ešte v novembri minulého roku ich mala 534. Z nich má licenciu pre všetkých šesť sektorov sprostredkovania 217 finančných agentov.

Náklady spoločnosti vlani vzrástli z 10,8 na 12,6 milióna eur. Firma v poznámkach k účtovnej závierke neuviedla, aké boli jej hlavné náklady a výnosy. Brokeria do poznámok napísala, že jej "nevznikli náklady alebo výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt." Samostatní finanční agenti pritom zvyčajne majú najväčšie náklady na vyplatené provízie. Napríklad spoločnosť Partners Group mala vlani celkové náklady vo výške 35,3 milióna eur. Náklady na vyplatené provízie tvorili z tejto čiastky až 29,3 milióna eur.

Z výročnej správy za rok 2019 vyplýva, že pre Brokeriu je približne rovnako dôležité sprostredkovanie životného poistenia a úverov na bývanie. Provízie zo sprostredkovania životného poistenia tvorili 37 percent celkových provízií v roku 2019 a príjmy z úverov na bývanie sa na celkových províziách podieľali 35 percentami.

Najviac zmlúv finanční agenti Brokerie uzatvorili v sektore neživotného poistenia. V roku 2019 ich bolo celkovo 14 685, čo je 39 percent z celkového počtu uzatvorených zmlúv. Z hľadiska príjmu však neživotné poistenie predstavovalo len päť percent celkových provízií.