Insia SK patrí dlhodobo medzi desať najväčších samostatných finančných agentov na Slovensku. Napriek miernemu poklesu tržieb, dokázala aj vlani obhájiť svoju pozíciu.

Insia SK vlani dosiahla tržby z predaja služieb na úrovni 10,06 milióna eur. V porovnaní s rokom 20019 to predstavuje pokles o 0,32 percenta, respektíve o 32-tisíc eur. Napriek tomu sa firme podarilo navýšiť svoj zisk zo 154-tisíc eur na 166-tisíc.

Firme sa vlani podarilo zvýšiť svoj zisk predovšetkým vďaka zníženiu nákladov. Tie medziročne klesli o 55-tisíc eur na 9,84 milióna eur.

Kto stojí za spoločnosťou

Základné imanie firmy zvýšené o záväzky vlani dosahovalo 4,98 milióna eur. Vlastné imanie pritom bolo 1,2 milióna eur. To znamená, že zadlženosť spoločnosti na konci minulého roku predstavovala 75,8 percenta.

Spoločnosť mala vlani priemerne 4,71 zamestnancov. Keďže celkové náklady na mzdy dosiahli 119-tisíc eur, po prepočte na dvanásť mesiacov vychádza priemerný hrubý plat 2 111 eur. Je to o 195 eur viac ako v roku 2019.

Jediným spoločníkom firmy je český sprostredkovateľ Insia. V Česku pre Insiu pracuje 1 700 finančných agentov. Podľa Registra a identifikátora právnických osôb sú konečnými užívateľmi výhod spoločnosti Insia SK Ivan Špirakus, Petr Podškubka, Radek Havlena a Petra Fenclová. Všetci štyria bývajú v Českej republike.

Ivan Špikarus je zároveň aj konateľom firmy. Vlani sa konateľmi stali aj Monika Vlčková z Bratislavy a Vladimír Matuščin zo Žiliny.

Insia SK navýšila počet agentov

Podľa údajov Národnej banky Slovenska má slovenská Insia v súčasnosti 379 podriadených finančných agentov. Od novembra minulého roku, kedy Finsider začal sledovať počet sprostredkovateľov v jednotlivých firmách, Insii pribudlo 22 agentov.

Až 178 z nich má licenciu len pre jeden sektor sprostredkovania. Ani jeden z podriadených finančných agentov nemá licenciu pre všetkých šesť sektorov, v ktorých môžu sprostredkovatelia pôsobiť. Chýbajúcim sektorom je kapitálový trh. Insia sa tomuto segmentu nevenuje a ani sama nemá oprávnenie poskytovať sprostredkovanie pre oblasť kapitálového trhu

Podľa poznámok k účtovnej závierke Insia vytvára pri každom sprostredkovateľovi takzvané kaučné konto. To slúži pre prípad, ak by sa člen siete dostal do tiesnivej finančnej situácie. Vyplácajú sa z neho aj prípadné storná, ktoré sprostredkovateľ nie je schopný sám zaplatiť. Tieto peniaze spoločnosť drží dva roky. Maximálna výška kaučného konta nie je určená a tvorí sa aj z následných provízií.