Universal maklérsky dom dlhodobo patrí medzi desiatku najväčších samostatných finančných agentov na trhu. V posledných rokoch mu kontinuálne rástli tržby. Firma dokázala zlepšiť svoje výsledky aj v roku 2020, ktorý bol poznačený pandémiou koronavírusu.

Tržby z predaja služieb spoločnosti Universal maklérsky dom sa vlani vyšplhali na 14,897 milióna eur. V porovnaní s rokom 2019 to predstavuje nárast o 14,49 percenta. Podľa výšky tržieb patrí firme šieste miesto v rebríčku top sprostredkovateľov za rok 2020. V porovnaní s rokom 2019 si firma polepšila o jednu priečku, keď v novom rebríčku preskočila Winners Group.

Rekordný bol aj zisk spoločnosti. Ten medziročne poskočil o takmer 94 percent na 679-tisíc eur. Podľa výšky zisku patrí spoločnosti Universal maklérsky dom deviate miesto medzi sprostredkovateľmi.

Kto ovláda firmu Universal maklérsky dom

Základné imanie spoločnosti navýšené o záväzky vlani bolo na úrovni 4,694 milióna eur. Keďže samotné vlastné imanie bolo 1,171 milióna eur, znamená to, že celková zadlženosť firmy dosahuje 75 percent.

Spoločnosť mala vlani priemerne desať zamestnancov. Keďže mzdové náklady firmy vlani dosiahli takmer 190-tisíc eur, po prepočte na dvanásť mesiacov tu vychádza priemerná mzda vo výške 1 573 eur. V porovnaní s rokom 2019 to predstavuje nárast o 41 eur.

Podľa Registra a identifikátora právnických osôb sú konečnými užívateľmi výhod spoločnosti Universal maklérsky dom Pavol Krajč, Martin Lancz, Tomáš Bujňák a Katarína Bujňáková. Prví traja sú aj v dozornej rade spoločnosti. Predsedom predstavenstva firmy je Marcel Zeleňák.

Členom predstavenstva firma vlani vyplatila na odmenách 26 222 eur. Ide približne o rovnakú sumu ako v roku 2019. Členovia dozornej rady žiadnu odmenu za výkon svojej funkcie vlani ani rok predtým nedostali.

Z údajov Národnej banky Slovenska vyplýva, že Universal maklérsky dom aktuálne spolupracuje so 678 podriadenými finančnými agentmi. Z nich má 68 licenciu pre všetkých šesť sektorov, v ktorých môžu sprostredkovatelia pôsobiť. Až 175 agentov má pritom povolenie len pre jeden sektor sprostredkovania. Najviac sprostredkovateľov má licenciu pre sektor poistenia alebo zaistenia. Pôsobí v ňom celkovo 639 agentov spoločnosti.

Buduje vlastný broker pool

Z výročnej správy za rok 2019 vyplýva, že na konci roka 2019 firma spolupracovala so 654 agentmi. Ich počet tak odvtedy vzrástol o 24.

Firma Universal maklérsky dom vznikla v roku 2001. Minulý rok tak bol pre ňu už 19. rok pôsobenia na Slovensku. Aj keď ide o klasickú sprostredkovateľskú spoločnosť, snaží sa rozvíjať aj vlastný broker pool. Podľa výročnej správy firmy za rok 2019 táto vetva sa pričinila o nárast produkcie spolu. Spoločnosti pomohli aj nové skupiny podriadených finančných agentov. Firma pre agentov, ktorí pod ňu spadajú, no vystupujú pod vlastným menom, aj prispôsobila svoje informačné systémy.

Aktuálne má Universal podpísané zmluvy so 65 finančnými inštitúciami. Patrí tak k spoločnostiam s najvyšším počtom uzatvorených zmlúv na slovenskom trhu.

Universal maklérsky dom je jediným akcionárom spoločnosti RF Invest II. Tá vlani dosiahla celkové výnosy na úrovni 908-tisíc eur. Väčšina tejto sumy, konkrétne 850-tisíc eur, pochádzala z predaja dlhodobého hmotného majetku. Ten podľa poznámok k účtovnej závierke spoločnosti predala materskej firme Universal maklérsky dom. RF Invest II minulý rok hospodáril s čistým ziskom vo výške 110-tisíc eur.