Ako ohlásiť svoj trvalý pobyt v zahraničí a koľko to stojí?

Ako ohlásiť svoj trvalý pobyt v zahraničí a koľko to stojí?

Kadžý občan Slovenska s trvalým pobytom, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom tam trvalo žiť, má zákonnú povinnosť pred vycestovaním oznámiť príslušnej ohlasovni skončenie trvalého pobytu na Slovensku. Musí požiadať ohlasovňu pobytu o vydanie...