Spotrebiteľské ceny v januári vzrástli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o +2,6%. V medziročnom porovnaní, teda s januárom 2022, boli ceny vyššie o +15,2%. Inflácia tak mierne klesla z dvadsaťdva a pol ročných maxím zaznamenaných na konci roka 2022 (+15,4%).

Medzimesačne rástli ceny takmer všetkých skupín výdavkom (kategórií) domácností. Najväčší vplyv na infláciu mal rast cien bývania a energií (+3,9%). Predovšetkým išlo o zdraženie plynu o 11,9%, tepla o 13,6% a elektriny o 2,5% (medzimesačne). Narástli aj náklady na odvádzanie odpadovej vody a odvoz odpadkov, a to o viac ako 12%. Okrem regulovaných cien a pod dvojcifernú infláciu podpísali aj vyššie ceny potravín. Ich cena bola v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vyššia o 2,6%. Dvojciferným tempom rástli aj ceny poplatkov za stravovanie a vzdelávanie.

Pozitívnou správou je aspoň mierny januárový medzimesačný pokles cien pohonných hmôt. V medziročnom porovnaní boli spotrebiteľské ceny vyššie o spomínaných 15,2%. Dynamicky medziročne rástli najmä položky, ktoré majú zároveň veľkú váhu v spotrebe, a to potraviny o +28,6% a ceny bývania a energií o +14,4%.

Slovenská inflácia by mala počas roka postupne zvoľňovať a v druhej polovici roka by mohla klesnúť na jednociferné úrovne. Inflácia v eurozóne podľa predbežných údajov Eurostatu v januári klesla na 8,5% medziročne. Klesá už tretí mesiac za sebou z historického maxima 10,6% zaznamenaného v októbri 2022. Ani to však pravdepodobne stále nezabráni ECB v pokračovaní zvyšovania úrokových sadzieb, ktoré sú v porovnaní s infláciou stále pomerne nízko.

Regionálny pohľad ukazuje, že inflácia je najvyššia v Maďarsku, a to napriek predchádzajúcim snahám o zastropovanie rôznych druhov položiek. Inflácia u našich južných susedov dosiahla v januári 25,7%, čo je najvyššia hodnota od februára 1996. Potraviny tu boli medziročne drahšie až o 44%. V Česku bola inflácia v januári 2023 na úrovni 17,5% a v Poľsku dosahuje 17,2%.

Inflácia by mohla počas roka zvoľňovať

Marek Gábriš, hlavný ekonóm ČSOB