V súlade s našim očkovaním ostal v júni náš zahraničný obchod v prebytku, pričom aktívne saldo na úrovni 817,2 mil. eur je najlepší výsledok v tomto roku, resp. od októbra 2020. Samotný objem prebytku zahraničného obchodu v júni prekonal náš odhad. Medziročný rast slovenského exportu atakoval dvojcifernú hranicu (+9,6 %) a dovoz medziročne poklesol už tretí mesiac v rade (-0,8 %).


Zahraničnému obchodu pomohol najmä vývoz automobilov, čo súvisí aj s dobehom produkcie, ktorá bola kvôli problémom v dodávateľských reťazcoch v minulom roku pod tlakom. Na strane dovozu pomohlo pozitívnemu výsledku zníženie hodnoty dovezených energetických komodít.

Úroveň prebytok zahraničného obchodu v júni ukazuje, že aj v druhom štvrťroku pomôže prispieť zahraničný obchod pozitívne k celkovému výsledku slovenského HDP. Podľa predbežných údajov saldo zahraničného obchodu v prvom polroku bolo aktívne v objeme 2,5 mld. eur, pričom z toho 1,7 mld. eur pripadá na druhý štvrťrok aktuálneho roka.

Napriek veľmi pozitívnym číslam zahraničného obchodu za prvý polrok očakávame, že v nasledujúcich mesiacoch tohto roka uvidíme oslabujúcu sa globálnu aktivitu, ktorá bude mať dopad na našu exportnú výkonnosť. V pozornosti ostávajú naše hlavné exportné trhy na čele s vývojom nemeckej ekonomiky, ktorá už tretí kvartál za sebou zažíva oslabenú ekonomickú aktivitu. Zatiaľ čo na prelome rokov bolo Nemecko v slabej recesii, v druhom štvrťroku pozorujeme medzikvartálnu stagnáciu. Trhové očakávania sa prikláňali skôr k slabému rastu avšak ekonomická aktivita pravdepodobne ostane pod tlakom.

Začiatkom budúceho roka očakávame celkové oživenie globálnej ekonomickej aktivity, pričom kľúčová nemecká ekonomika by sa mala v roku 2024 resp. v roku 2025 vrátiť k rastu.

Marián Kočiš, makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne