Slovenská priemyselná produkcia v marci medziročne vzrástla o +2,5% po piatich mesiacoch v negatívnom teritóriu. V celkových výsledkoch priemyslu je vidieť rozkolísanosť a až štyri priemyselné odvetvia zaregistrovali dvojciferný medziročný pokles. Ťahúňom bol najmä automobilový priemysel.

Pri dlhšom pohľade dozadu však výkonov zatiaľ zaostávame za predkrízovými obdobiami. Jedno z najdôležitejších odvetví ekonomiky z pohľadu pridanej hodnoty, exportu alebo zamestnanosti sa tak postupne snaží dohnať zameškané. Celkové výsledky priemyslu sú však zatiaľ rozkolísané a pomáha mu svojimi výkonmi najmä výroba dopravných prostriedkov. Produkcia automobiliek vzrástla medziročne až o 15,6% s príspevkom 4,02 p.b. k celkovému rasu. To prevážilo pokles niektorých ďalších odvetví priemyslu. Ďalšie významné odvetvie výroba kovov a kovových konštrukcií vzrástlo o 4,9% s príspevkom 0,58 p.b. Takmer o 25% poklesla výroba počítačov a elektroniky a s dvojciferným poklesom skončilo aj viacero ďalších priemyselných sektorov ako napríklad výroba potravín a nápojov.

Za prvé tri mesiace bol celkový výsledok priemyselnej produkcie pokles o -3,5% medziročne. Pričom opäť výsledok zachraňoval najmä automobilový priemysel (+7,2% za prvý štvrťrok) a dolu bol v zimných mesiacoch výsledok ťahaný najmä energeticky náročnejšími odvetviami ako napríklad výroba gumy a plastu.

Výsledky priemyslu sú rozkolísané, ale podporuje ho najmä produkcia dopravných prostriedkov, čo sme videli aj pri zverejnení exportu za marec. Vývoz strojov a prepravných zariadení, kam patria aj automobily, vyskočila medziročne až o viac ako 25%. Rovnaký trend potvrdzovali aj údaje o registráciách nových osobných automobilov v EU, čo je náš najväčší obchodný partner a odbytisko pre náš priemysel. Do EU smeruje zhruba 75% všetkého slovenského vývozu tovarov! Slovenský priemysel je pritom veľmi silne exportne orientovaný.

A ako to bude vyzerať ďalej? Priemyselná produkcia vo viacerých odvetviach je rozkolísaná. Na jednej strane máme odvetvia, ktoré sa snažia dohnať svojou produkciou predchádzajúci útlm počas covidu. Na druhej strane máme zase odvetvia, ktoré boli počas zimy utlmené kvôli energetickej kríze a vysokým cenám energií. Pozitívne je, že ceny energií výrazne poklesli a inflácia tlmiaca kúpnu silu spotrebiteľov by už tiež mala byť za vrcholom. Podnikateľská klíma u nášho najväčšieho obchodného partnera v Nemecku sa za ostatné mesiace lepší. Index Ifo Business Climate je na najvyššej úrovni od minulého roku. Na druhej strane index nákupných manažérov Markit v Eurozóne za ostatné obdobie rastie najmä vďaka zlepšovaniu situácie v službách. Čiastkový index za spracovateľský priemysel zatiaľ zostáva v pásme spomaľovanie výkonnosti odvetvia. Aj ďalšie výsledky slovenského priemyslu preto môžu byť naďalej rozkolísané.

A ako je to u susedov? Český priemysel v marci medziročne vzrástol o +2,4%. Poľský naopak poklesol o -2,9% a maďarský až o -4,0% medziročne.

Slovenský priemysel opäť rastie. Potiahli ho automobily
Zdroj: ŠÚ SR, ČSOB

Marek Gábriš, hlavný ekonóm ČSOB