Začiatok roka je tradične spojený s valorizáciou dôchodkov. Mení sa aj aktuálna dôchodková hodnota, vďaka ktorej budú novopriznané dôchodky vyššie ako tie v minulom roku. A do tretice sa znovu menia aj pravidlá pre získanie minimálneho dôchodku.

Valorizácia 2021


Dôchodky sa v roku 2021 zvýšia o 2,6 percenta. Každý dôchodok však vzrastie minimálne o dve percentá z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2020.

Starobné dôchodky sa preto zvýšia minimálne o 9,40 eura a predčasné o 9,10 eura. Invalidné dôchodky s mierou poklesu nad 70 percent porastú minimálne o 7,80 eura a s miernou poklesu do 70 percent o 4,40 eura. Vdovské a vdovecké dôchodky sa zvýšia najmenej o 6 eur a sirotské o 2,80 eura.

V prípade, že sa dôchodok vypláca v sume jednej polovice, bude minimálne zvýšenie pri starobných dôchodkoch o 2,90 eura a pri predčasných o 3,30 eura. Invalidné dôchodky s poklesom nad 70 percent porastú najmenej o tri eurá a invalidné dôchodky s poklesom do 70 percent vyplácané v jednej polovici sa zvýšia minimálne o 1,90 eura. Polovičné vdovské a vdovecké dôchodky porastú najmenej o 2,60 eura a sirotské o 1,40 eura. V sume jednej polovice sa dôchodok vypláca vtedy, ak má človek nárok súčasne na dva dôchodky – nižší z nich sa vypláca vždy v polovičnej výške.

O koľko presne sa v roku 2021 zvýšia starobné dôchodky, si môžete pozrieť tu.

Nové dôchodky

Ľudia, ktorí budú žiadať v tomto roku o dôchodok, by mali dostať viac peňazí ako v minulom roku. Keďže v treťom štvrťroku vzrástla priemerná mzda, zvýšila sa aj aktuálna dôchodková hodnota. Ide o dôležitú veličinu, ktorá vstupuje do vzorca pre výpočet dôchodku. Kým vlani dosahovala 13,6361 eura, v tomto roku sa vyšplhala na 14,2107 eura. Ide o sumu, ktorú penzista dostane za jeden odpracovaný rok, v ktorom jeho plat bol na úrovni priemernej mzdy v hospodárstve.

Ak by priemerné platy v treťom štvrťroku klesli rovnako ako tomu bolo v druhom štvrťroku, znížila by sa aj aktuálna dôchodková hodnota. Výsledkom by bolo, že človek, ktorý ide v tomto roku do penzie, by dostal nižší dôchodok ako ten, ktorý išiel do dôchodku vlani a obaja by mali rovnaký počet odpracovaných rokov i priemerný osobný mzdový bod (teda mzdu).

Aké budú dôchodky priznané v roku 2021 v porovnaní s vlaňajškom, si môžete pozrieť tu.

Minimálne dôchodky v roku 2021

Kým v roku 2020 sa podmienky na získanie minimálneho dôchodku výrazne zjemnili, teraz sa znovu sprísňujú. Naďalej platí, že na získanie minimálneho dôchodku je potrebné, aby penzista odpracoval aspoň 30 rokov. Rozdiel je v tom, že kým vlani sa do týchto tridsiatich rokov započítal každý odpracovaný rok bez ohľadu na výšku zárobku, v tomto roku sa zohľadnia len tie roky, počas ktorých penzista zarábal aspoň 24,1 percenta priemernej mzdy. To môže skomplikovať možnosť získať minimálny dôchodok najmä živnostníkom či ľuďom, ktorí pracovali na čiastočný úväzok a zarábali málo.

Od januára platí aj ďalšia zmena, ktorá negatívne ovplyvní poberateľov minimálneho dôchodku. Ten sa rovnako ako v minulých rokoch mal zvýšiť, keďže vzrástlo životné minimum, od ktorého sa suma minimálneho dôchodku odvíja. Poslanci však zrušili zvyšovanie minimálneho dôchodku a zostane tak na minuloročnej úrovni. Človek, ktorý odpracoval 30 rokov, tak bude mať v tomto roku nárok na 334,30 eura. Ak by parlament nezrušil zvyšovanie minimálneho dôchodku, za 30 odpracovaných rokov by prislúchala minimálna penzia vo výške 360,40 eura.

Aké podmienky treba splniť na získanie minimálneho dôchodku a koľko peňazí musíte dostať, si môžete pozrieť tu.