Kto si nasporí v druhom pilieri dosť peňazí, má pri odchode do penzie viac možností, ako s nimi naložiť. Môže si vybrať napríklad doživotný dôchodok, alebo zvoliť programový výber. Avšak, pri druhej možnosti sú o niečo prísnejšie podmienky. Niektorým sporiteľom preto neostáva nič iné, ako poberať mesačný dôchodok, ktorého výška závisí od nasporenej sumy či veku odchodu do penzie. Sumu ovplyvňuje aj to, či bude penzia aj pozostalostne krytá a či sa bude každý rok zvyšovať.


Doživotný dôchodok sa vypláca mesačne až do úmrtia sporiteľa na základe zmluvy o poistení dôchodku, ktorú dôchodca uzatvorí s poisťovňou. V súčasnosti túto možnosť poskytujú len dve poisťovne – Generali a Allianz – Slovenská poisťovňa. Sporiteľ si musí vybrať jeden z aktuálnych variantov doživotného dôchodku. Poisťovňa mu ho môže vyplácať mesačne v rovnakej výške, alebo bude suma vyplácaného dôchodku každoročne rásť o stanovené percento. Nejde o zhodnotenie, ale indexáciu mesačnej sumy.

„Pokiaľ ide o zvyšovanie dôchodkov, zákon o sociálnom poistení hovorí o tom, že dôchodky sa zvyšujú o dve percentá ročne. Toto zvýšenie môže byť upravené Národnou bankou Slovenska v prípade, ak na to existujú opodstatnené ekonomické dôvody,“ vysvetľuje hovorkyňa poisťovne Generali Katarína Ondra. Doživotný dôchodok sa môže v prípade dohody v zmluve vyplácať aj pozostalým po smrti penzistu, ale maximálne dva roky. Keď si niekto nastaví postupné zvyšovanie a zároveň aj pozostalostné krytie, suma mesačnej penzie bude nižšia. Poisťovne si totiž musia vytvoriť rezervu, aby toto všetko dokázali vyplácať..

Dôžitovný dôchodok je zatiaľ nízky


Podľa štatistík bola vlani priemerná suma doživotného dôchodku bez pozostalostného krytia a zvyšovania takmer 22 eur mesačne. V podobnej výške bola aj priemerná výplata dôchodku pri predčasnej penzii. Podľa odborníkov je suma pomerne nízka hlavne kvôli tomu, že druhý pilier funguje zatiaľ krátko a prešiel viacerými legislatívnymi zmenami. V najbližších rokoch by preto dôchodok z druhého piliera postupne stúpať, keďže do penzie budú odchádzať ľudia, ktorí si sporia dlhšie a peniaze mali vo výnosnejších fondoch.

Ak si niekto napríklad v druhom pilieri nasporí celkovo 30-tisíc eur, do dôchodku odíde vo veku 62 rokov a nezvolí si automatické zvyšovanie penzie a pozostalostné krytie, môže dostávať niečo málo cez sto eur mesačne. Keby si za rovnakých podmienok zvolil penziu s postupným zvyšovaním, mesačne by už dostával len 76 eur. Na sto eur by sa dostal za 15 rokov. Keby si k tomu uzatvoril aj pozostalostné krytie na dva roky, dostával by len 70 eur mesačne a na sto eur by sa dostal až za 19 rokov.

Sumy sa menia, keď je vek odchodu do penzie vyšší. V takom prípade totiž bude penzista doživotný dôchodok poberať kratšie. Ak by si niekto nasporil 30-tisíc eur, do penzie odíde vo veku 64 rokov a nemal by nastavené pozostalostné krytie a postupné zvyšovanie, mesačne by dostával vyše 107 eur. S pozostalostným krytím na dva roky a postupným zvyšovaním penzie by sa doživotný dôchodok znížil na sumu 75,52 eura mesačne. Za 20 rokov poberania by sa ale suma vyšplhala na vyše 110 eur mesačne.

Aký je doživotný dôchodok z 2. piliera a ako môže rásť?
Aký vysoký je doživotný dôchodok z druhého piliera? (Ilustračné foto: Freepik)

Čím vyššie úspory, tým štedrejšia renta

Mesačný dôchodok z druhého piliera stúpa spolu s výškou nasporenej sumy. Keď si budúci penzista nasporí 120-tisíc eur, odíde do penzie vo veku 62 rokov a nezvolí si pozostalostné krytie a zvyšovanie penzie o dve percentá ročne, mesačne mu bude poisťovňa vyplácať vyše 406 eur. Ak počká s odchodom do penzie dva roky, bude dostávať viac ako 432 eur mesačne. Sumy sú výrazne nižšie pri nastavení pozostalostného krytia a postupného zvyšovania. Pri odchode v 62 rokoch by bola výška penzie 282 eur mesačne a pri odchode o dva roky neskôr takmer 304 eur mesačne.

Pozostalostné krytie v zmluve slúži na to, aby v prípade jeho úmrtia mohla poisťovňa penziu aj naďalej vyplácať manželovi, manželke či deťom. Podľa zákona je to možné len jeden alebo dva roky. Druhou možnosťou je, že si poberateľ doživotného dôchodku určí v zmluve o poistení dôchodku osobu, ktorá získa nevyčerpaný doživotný dôchodok. To platí len v prípade, že penzista do siedmich rokov od začiatku poberania penzie zomrie. Keď si sporiteľ v zmluve pozostalostné krytie nedohodne, alebo v zmluve neurčí oprávnenú osobu, nasporená suma v druhom pilieri sa bude dediť.

Cez sporenie mimo druhého piliera môže byť pritom dôchodok ešte vyšší. Odborník na investovanie Dušan Šulov hovorí, že keď si človek pri investovaní na súkromnom účte nasporí aspoň 100-tisíc eur, môže z tejto sumy čerpať doživotný dôchodok vo výške 340 eur mesačne. Peniaze potom tiež môže dediť rodina. „Pokiaľ by chcel niekto rentu na určitú dobu, napríklad na 30 rokov, tak môže čerpať 600 eur mesačne,“ tvrdí D. Šulov.

Aký vysoký môže byť doživotný dôchodok (tabuľky)

Doživotný dôchodok bez zvyšovania (€)

Ak odídete do penzie vo veku 62 rokov:

Nasporená sumaBez pozostalostného krytia S pozostalostným krytím na 1 rokS pozostalostným krytím na 2 roky
30 000 €100,8697,5794,52
60 000 €202,82196,21190,07
120 000 €406,32393,09380,80
Zdroj: Allianz – Slovenská poisťovňa

Ak odídete do penzie vo veku 63 rokov:

Nasporená sumaBez pozostalostného krytia S pozostalostným krytím na 1 rokS pozostalostným krytím na 2 roky
30 000 €104,00100,4997,23
60 000 €209,11202,05195,51
120 000 €418,93404,79391,69
Zdroj: Allianz – Slovenská poisťovňa

Ak odídete do penzie vo veku 64 rokov:

Nasporená sumaBez pozostalostného krytia S pozostalostným krytím na 1 rokS pozostalostným krytím na 2 roky
30 000 €107,34103,58100,10
60 000 €215,83208,26201,27
120 000 €432,37417,23403,23
Zdroj: Allianz – Slovenská poisťovňa

Doživotný dôchodok so zvyšovaním (€)

Ak odídete do penzie vo veku 62 rokov:

Nasporená sumaBez pozostalostného krytia S pozostalostným krytím na 1 rokS pozostalostným krytím na 2 roky
30 000 €75,9272,8970,12
60 000 €152,50146,42140,86
120 000 €305,42293,24282,10
Zdroj: Allianz – Slovenská poisťovňa

Ak odídete do penzie vo veku 63 rokov:

Nasporená sumaBez pozostalostného krytia S pozostalostným krytím na 1 rokS pozostalostným krytím na 2 roky
30 000 €78,9375,7072,74
60 000 €158,56152,06146,12
120 000 €317,56304,54292,65
Zdroj: Allianz – Slovenská poisťovňa

Ak odídete do penzie vo veku 64 rokov:

Nasporená sumaBez pozostalostného krytia S pozostalostným krytím na 1 rokS pozostalostným krytím na 2 roky
30 000 €82,1578,6875,52
60 000 €165,02158,06151,71
120 000 €330,50316,55303,84
Zdroj: Allianz – Slovenská poisťovňa

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: