Slovenskí penzisti môžu v decembri očakávať finančné prilepšenie vo forme jednorazového príspevku. Pôjde o čiastočný štrnásty dôchodok, ktorý im štát vyplatí kvôli zdražovaniu. O tom, kedy príde 14. dôchodok na bankový účet či do schránok, rozhoduje fixný výplatný termín jednotlivých dôchodkových dávok. Štrnásta penzia totiž bude vyplatená naraz a v rovnakom termíne, kedy penzisti dostávajú svoj riadny dôchodok. Nemusia o ňu žiadať, príde automaticky.


Každý dôchodca má vlastný výplatný termín stanovený pri priznaní dôchodku. Penzie sa vyplácajú v stanovený pevný výplatný termín v párne dni od 2. do 24. dňa v mesiaci. Keď sa posiela cez poštu a termín padne na sobotu, dôchodková dávka sa vyplatí vždy v piatok. V prípade, ak je výplatný termín v nedeľu, penzia sa vyplatí až v pondelok. Prípadne, ak výplatný termín padne na sviatok, vtedy sú s poštou vopred dohodnuté mimoriadne termíny.

Niektorí penzisti môžu tiež o časť vyplateného 14. dôchodku prísť. Stane sa to tým, ktorí do 4. novembra tohto roka Sociálnej poisťovni nenahlásili všetky sumy dôchodku z cudziny, prípadne ich nenahlásili v správnej výške. Poisťovňa túto informáciu potrebuje na to, aby dokázala určiť správny výpočet čiastočného štrnásteho dôchodku. Keď sa dodatočne zistí chyba, penzisti budú zle vyplatenú časť 14. penzie musieť vrátiť.

Kedy príde 14. dôchodok


Kedy príde 14. dôchodok v tomto roku? Hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr tvrdí, že v decembri bude poisťovňa dôchodkové dávky vyplácať dôchodcom na účet v banke v párne dni od 2. do 24. decembra. „Keďže na 24. december pripadá Štedrý deň, dôchodcovia s obvyklým výplatným termínom 24. dňa kalendárneho mesiaca, ktorí dostávajú dôchodky v hotovosti prostredníctvom pošty, dostanú tento mesiac dôchodky už o deň skôr 23. decembra 2022,“ vysvetľuje. Penzisti v zariadeniach sociálnych služieb dostanú dôchodky, vrátane 14. dôchodku, prostredníctvom hromadného poukazu 15. decembra tohto roka.

Dôchodcovia tiež nemusia mať obavy, že im na štrnásty dôchodok siahne exekútor. Ak aj majú exekučné zrážky, môže im zobrať časť len zo samotného dôchodku.

V rámci schválených podmienok v zákone sa určuje aj hraničný mesiac, v ktorom už človek musí poberať penziu, aby mohol dostať štrnásty dôchodok. V tomto prípade by mali dostať prilepšenie všetci penzisti, ktorí majú nárok na výplatu dôchodku v decembri tohto roka. Nárok na odchod do penzie tak musí vzniknúť najneskôr 30. novembra. To platí aj v prípade, že Sociálna poisťovňa bude žiadosť vybavovať v zákonnej lehote do dvoch mesiacov.

Nárok na jednorazový príspevok vo forme 14. penzie majú tí, čo poberajú starobný, predčasný starobný, invalidný, vdovský, vdovecký, sirotský alebo sociálny dôchodok. V prípade výsluhových dôchodkov napríklad z ministerstva vnútra alebo obrany, dostane penzista štrnásty dôchodok z daného ministerstva. Každý penzista má nárok len na jeden 14. dôchodok bez ohľadu na to, koľko ich naraz poberá. Celkovo pôjde o 1,44 milióna penzistov.

Kedy príde 14. dôchodok
O tom, kedy príde 14. dôchodok na bankový účet či do schránok, rozhoduje termín. (Ilustračné foto: Depositphotos, kedy príde 14. dôchodok)

Kto dostane najviac a kto najmenej

V decembri nebude dôležité len to, kedy príde 14. dôchodok. Penzisti ho totiž nedostanú v rovnakej výške ako v júli. Bude na úrovni 70 percent z trinásteho dôchodku, najviac v sume 210 eur a minimálne 35 eur. Bude sa počítať rovnako, ako sa počítala trinásta penzia, takže presnú výšku pre konkrétneho dôchodcu bude určovať stanovený matematický vzorec.

Od sumy všetkých poberaných dôchodkov penzistu sa odpočíta aktuálna suma životného minima vo výške 234,42 eura. Suma výsledku z tohto príkladu sa potom vynásobí koeficientom 0,36. Výsledky sa ale vždy musia zaokrúhľovať na najbližší eurocent nahor. Suma sa už len odpočíta od maximálnej sumy trinásteho dôchodku na úrovni 300 eur. Penzista z vypočítanej sumy dostane v decembri len 70 percent.

Viac peňazí dostanú penzisti s nižším dôchodkom a menej zase ľudia, ktorých dôchodok je nadpriemerný. Najvyššiu sumu dostanú dôchodcovia, ktorých penzia je rovná alebo nižšia ako výška životného minima na úrovni 234,42 eura mesačne. Najmenej, takže jednorazovú dávku 35 eur dostanú tí, ktorých dôchodok alebo všetky dôchodky dokopy dosahujú sumu 927,40 eura mesačne a viac. Dôchodca s priemernou penziou dostane zhruba 140 eur.

Výška 14. dôchodku podľa poberanej penzie:

Výška dôchodku14. dôchodok 2022
234,42 € (suma životného minima)210 €
240 €208,59 €
250 €206,08 €
260 €203,55 €
270 €201,03 €
280 €198,51 €
290 €195,99 €
300 €193,48 €
310 €190,95 €
320 €188,43 €
330 €185,91 €
340 €183,39 €
350 €180,88 €
360 €178,35 €
370 €175,83 €
380 €173,31 €
390 €170,79 €
400 €168,28 €
410 €165,75 €
420 €163,23 €
430 €160,71 €
440 €158,19 €
450 €155,68 €
460 €153,15 €
470 €150,63 €
480 €148,11 €
490 €145,59 €
500 €143,08 €
510 €140,55 €
515 € (priemerný dôchodok)139,30 €
520 €138,03 €
530 €135,51 €
540 €132,99 €
550 €130,48 €
560 €127,95 €
570 €125,43 €
580 €122,91 €
590 €120,39 €
600 €117,88 €
610 €115,35 €
620 €112,83 €
630 €110,31 €
640 €107,79 €
650 €105,28 €
660 €102,75 €
670 €100,23 €
680 €97,71 €
690 €95,19 €
700 €92,68 €
710 €90,15 €
720 €87,63 €
730 €85,11 €
740 €82,59 €
750 €80,08 €
760 €77,55 €
770 €75,03 €
780 €72,51 €
790 €69,99 €
800 €67,48 €
810 €64,95 €
820 €62,43 €
830 €59,91 €
840 €57,39 €
850 €54,88 €
860 €52,35 €
870 €49,83 €
880 €47,31 €
890 €44,79 €
900 €42,28 €
910 €39,75 €
927,40 €35 €
Zdroj: MPSVaR a výpočet Finsideru (kedy príde 14. dôchodok 2022)

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: