Nárok na 14. dôchodok nemá každý tohtoročný penzista. V rámci schválených podmienok v zákone sa totiž určuje aj hraničný mesiac, v ktorom už človek musí poberať penziu, aby mohol dostať štrnásty dôchodok. Vyplácať sa bude v decembrovom termíne výplaty dôchodkových dávok v tomto roku.


To v praxi zároveň znamená, že prilepšenie by mali dostať všetci penzisti, ktorí majú nárok na výplatu dôchodku v decembri tohto roka. Nárok na odchod do penzie tak musí vzniknúť najneskôr 30. novembra. To platí aj v prípade, že sa bude žiadosť vybavovať v zákonnej lehote do dvoch mesiacov.

  • Vypočítajte si, na aký 14. dôchodok máte nárok na našej kalkulačke (kliknite na odkaz).

Nárok na 14. dôchodok budú mať ľudia, ktorí poberajú starobný, predčasný starobný, invalidný, vdovský, vdovecký, sirotský alebo sociálny dôchodok. Keď penzista poberá napríklad výsluhový dôchodok ako bývalý policajt, peniaze mu vyplatí ministerstvo vnútra. Rovnako to funguje aj pri iných štátnych dôchodkoch.

Maximálna dávka bude na úrovni 210 eur a minimálne by mali dôchodcovia dostať 35 eur. Viac peňazí dostanú penzisti s nižším dôchodkom a menej zase ľudia, ktorých dôchodok je nadštandardný.

Najvyššiu sumu dostanú dôchodcovia, ktorých penzia je rovná alebo nižšia ako výška životného minima na úrovni 234,42 eura mesačne. Najmenej, takže jednorazovú dávku 35 eur dostanú tí, ktorých dôchodok alebo všetky dôchodky dokopy dosahujú sumu 927,40 eura mesačne alebo aj viac.

Výška dôchodku14. dôchodok 2022
234,42 € (suma životného minima)210 €
250 €206,08 €
300 €193,48 €
350 €180,88 €
400 €168,28 €
450 €155,68 €
500 €143,08 €
515 € (priemerný dôchodok)139,30 €
550 €130,48 €
600 €117,88 €
650 €105,28 €
700 €92,68 €
750 €80,08 €
800 €67,48 €
850 €54,88 €
900 €42,28 €
927,40 €35 €
Zdroj: MPSVaR a výpočet Finsideru (nárok na 14. dôchodok 2022)

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: