Trinásty dôchodok sa bude v plnej výške vyplácať už v júli tohto roka. Začiatkom mája novelu zákona o trinástom dôchodku schválila vláda a hneď po nej aj parlament. Malo by ísť o jedno z opatrení v rámci protiinflačnej pomoci, ktoré má pomôcť penzistom. Januárové zvyšovanie dôchodkov totiž súčasná inflácia mnohonásobne prekročila.


Výpočet trinásteho dôchodku sa oproti jeho mechanizmu z minulého roka meniť nebude. Jeho najnižšia výška bude 50 eur a maximálne penzisti dostanú 300 eur. Presnú výšku pre konkrétneho dôchodcu určuje vzorec, ktorý je v zákone a podľa ktorého sa trinásta penzia počíta. Rozhodujúcim faktorom je pritom životné minimum, ktorý sa určuje raz ročne. Jeho suma bude známa v júli.

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) ale už viackrát povedal, že suma životného minima by mala stúpnuť. V rozhovore pre Finsider potvrdil, že jeho výška vzrastie zo súčasných 218,06 eura na 233 eur. Suma sa ale určuje na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností.


Tieto údaje poskytuje ministerstvu práce vždy Štatistický úrad SR. Môže sa preto stať, že presná suma sa bude od spomínanej výšky odlišovať o niekoľko eurocentov nadol alebo nahor. Portál Finsider ale použil pre ilustračný výpočet trinásteho dôchodku sumu životného minima na úrovni 233 eur, o ktorej hovorí aj minister práce.

Ako vyzerá výpočet trinásteho dôchodku

To, aký trinásty dôchodok ľudia dostanú, sa počíta cez stanovený matematický vzorec. Od sumy všetkých dôchodkov, ktoré penzista poberá, sa odpočíta suma životného minima. Penzista musí do toho zarátať aj dôchodok, ktorý poberá napríklad zo zahraničia. Tento rok treba preto oznámiť výšku dôchodku z cudziny skôr aj Sociálnej poisťovni. Penzisti by to mali stihnúť do 5. júna tohto roka.

  • Vzorec na výpočet trinásteho dôchodku: Suma = max {300 – 0,36 * (dôchodok – životné minimum); 50}

Suma, ktorú penzista dostane z odpočítania životného minima od výšky dôchodkov, sa následne vynásobí koeficientom 0,36 a výsledok sa napokon odpočíta od maximálnej sumy trinásteho dôchodku na úrovni 300 eur. Výpočet trinásteho dôchodku ale ráta vždy s tým, že výsledok nikdy nemôže byť nula. Inak povedané, každý musí dostať aspoň 50 eur.

Výpočet trinásteho dôchodku
Výpočet trinásteho dôchodku závisí od výšky životného minima. (Ilustračné foto: Unsplash)

Podmienky pri trinástom dôchodku tiež hovoria, že najvyššiu sumu dostanú dôchodcovia, ktorých penzia je rovná alebo nižšia ako výška životného minima. Inými slovami, v tomto roku dostanú 300 eur ľudia, ktorí mesačne poberajú dôchodok 233 eur a menej.

Keď sa do vzorca dosadí nové životné minimum, zmenia sa aj maximálne hraničné hodnoty. Najnižšiu sumu trinásteho dôchodku na úrovni 50 eur dostanú tí, ktorých dôchodok alebo sumy všetkých dôchodkov dosahujú 927,5 eura a viac.

Ilustračné príklady dôchodkov (výpočet trinásteho dôchodku 2022):

Výška dôchodku/dôchodkov13. dôchodok v roku 2022 (júl)
233 € a menej300 €
300 €275,88 €
400 €239,88 €
500 €203,88 €
600 €167,88 €
700 €131,88 €
800 €95,88 €
900 €59,88 €
927,5 € a viac50 €
Poznámka: Výpočet redakcie Finsider podľa avizovanej sumy životného minima 233 eur.

Kto (ne)dostane trinásty dôchodok

Štát by mal posielať pred letom finančné prilepšenie ľuďom, ktorí poberajú starobný, predčasný starobný, invalidný, vdovský, vdovecký, sirotský alebo sociálny dôchodok. Vlani platilo, že keď penzista poberá napríklad výsluhový dôchodok ako bývalý policajt, trinástu penziu mu vyplatí rezort vnútra. Rovnaký princíp platil aj pri iných štátnych dôchodkoch. Keďže sa podmienky meniť nemajú, malo by to tak byť aj v júli.

Každý penzista má nárok len na jeden trinásty dôchodok. To platí aj vtedy, keď niekto dostáva viac dôchodkov naraz. Ľudia, ktorí majú penziu aj zo zahraničia, musia každý rok jej výšku oznámiť Sociálnej poisťovni. Poisťovňa túto informáciu potrebuje na to, aby dokázala určiť správny výpočet trinásteho dôchodku aj v roku 2022. Tento rok je posledný termín na oznámenie stanovený na 5. jún.

  • Vypočítajte si výšku vášho dôchodku na našej kalkulačke (kliknite TU).

Dôchodcovia by mali tiež myslieť na to, že trinástu penziu dostávajú spravidla na jeseň daného roka. Keďže bude v tomto roku vyplácaná skôr, na jeho konci ju už dostávať nebudú. V rámci podmienok sa tiež určuje hraničný mesiac, v ktorom už človek musí poberať penziu, aby mohol dostať aj trinástu. Existuje tak možnosť, že ak niekto pôjde do dôchodku až v auguste 2022, trinástu penziu spätne nedostane.

Každý rok sa pri nároku počíta aj s dôchodcami, ktorí majú finančné dlhy. Penzisti s problémami sa tak nemusia báť, že im jednorazové prilepšenie v podobe trinásteho dôchodku zoberie exekútor. Aj keď im sťahuje z dôchodku exekučné zrážky, na trinásty sa to vzťahovať nemôže. To platí aj v prípade, ak niekomu dôchodkové dávky chodia na bankový účet.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: