Živnostník, ktorý si pred pár rokmi otvoril stolársku dielňu na strednom Slovensku, od začiatku podnikania platí minimálne odvody. Tradične sa ich výška menila na začiatku tohto roka. Keďže stolár platí odvody prostredníctvom trvalého príkazu, zmenil si výšku sumy, ktorá mu z účtu pravidelne odchádza. Jeho príjmy sú ale nestabilné, preto si posunul aj dátum platby až na polovicu mesiaca, hoci podľa pravidiel ich treba zaplatiť do 8. dňa v mesiaci. Predpokladal, že aj keď odvody zaplatí po dátume splatnosti, dlh na sociálnom poistení mu nevznikne. Sociálna poisťovňa mu napriek tomu o niekoľko mesiacov poslala list s upozornením, že za január nemá uhradené odvody.


Podobná situácia môže nastať aj pri iných živnostníkoch. Dôvodom je nastavenie platieb cez trvalý príkaz a dátum splatnosti. Odvody sa totiž platia spätne, čo znamená, že napríklad za január musí byť sociálne poistenie zaplatené do 8. februára daného roka. Keď niekto zaplatí odvody po tomto dátume, automaticky sa priradí ako platba za február. Aj keď podnikateľ bude takto platiť odvody každý mesiac a počet platieb sa bude zhodovať s počtom mesiacov, vznikne mu dlh na sociálnom poistení.

Aj keď má živnostník odvody zaplatené za každý mesiac, poisťovňa bude jeden mesiac evidovať ako nezaplatený. V týchto prípadoch posiela list s upozornením na dlh. Keďže podnikateľ v skutočnosti odvody zaplatil, musí poisťovňu požiadať o správne priradenie platieb k jednotlivým mesiacom. Spravidla stačí poslať email pracovníkovi, ktorý informáciu o dlžobe posielal. Okrem toho by si mal zmeniť aj dátum splatnosti na trvalom príkaze tak, aby odvody zaplatil do 8. dňa v mesiaci.

Dlh na sociálnom poistení nevznikne, ak niekto platí odvody bez trvalého príkazu. Vtedy sa totiž ako špecifický symbol uvádza mesiac a rok, za ktorý sa poistné uhrádza. Systém preto platbu priradí k správnemu mesiacu aj v prípade, že je zaplatená po dátume splatnosti. Pri trvalom príkaze sa ako špecifický symbol uvádza len číslo 88. Systém preto platbu po dátume splatnosti nepriradí k správnemu mesiacu. Pri platení zdravotných odvodov podobný problém s trvalým príkazom nevzniká.

Dlh na sociálnom poistení bez pokuty

Podnikatelia, ktorí majú dlh na sociálnom poistení, môžu mať okrem vymáhaniu a penále problém aj so sociálnymi dávkami. Jednou z podmienok ich čerpania je totiž tolerancia dlhu. Živnostník môže mať dlh najviac päť eur.

Od začiatku februára tohto roka začal platiť takzvaný generálny pardon v rámci sociálneho poistenia. Ten by mal pomôcť ľuďom, ktorí majú dlhy na sociálnom poistení, k ich jednoduchšiemu splateniu. Generálny pardon funguje ako dočasná exekučná amnestia. Poisťovňa až do konca augusta nepredpíše penále k dlžnej sume, alebo ich platenie dlžníkovi úplne odpustí.

Generálny pardon sa vzťahuje na nezaplatené poistné a príspevky na dôchodkové sporenie za celé obdobie pred 1. júlom minulého roka a ktoré malo byť zaplatené do konca januára tohto roka. Dlžník musí do konca augusta tohto roka zaplatiť všetko dlžné poistné, ktoré mu vzniklo v minulosti a predložiť k danému obdobiu aj ďalšie potrebné doklady. Poisťovňa mu vtedy odpustí zaplatenie penále. Následne sa tým zastaví aj vymáhanie, ktoré si poisťovňa vykonáva sama.

dlh na sociálnom poistení
Dlh na sociálnom poistení môže vzniknúť, aj keď sú odvody každý mesiac zaplatené (Ilustračné foto: Freepik)

Odvody sa opäť menia v lete a na jeseň

Niektorí živnostníci musia od júla a októbra tohto roka počítať s tým, že sa im zmenia sociálne odvody. V lete sa mení poistné tým, ktorí priznali svoje minuloročné zárobky do konca marca tohto roka. Na jeseň sa môže výška odvodov meniť živnostníkom, ktorí využili odklad na priznanie daní. Sociálna poisťovňa sa totiž pozerá na ich vlaňajšie príjmy a podľa toho im určí novú výšku mesačných odvodov. Časť živnostníkov bude platiť vyššie poistné, niekomu sa platby nezmenia a iným zase povinnosť platiť odvody úplne zanikne.

Pri minimálnych odvodoch je vymeriavací základ určený legislatívnym vzorcom. Živnostník môže mať pri vyššom zárobku aj vlastný vymeriavací základ, ktorý mu vypočíta poisťovňa a z ktorého platí odvody. Ten sa počíta sčítaním čiastkového základu dane živnostníka a zaplatených sociálnych a zdravotných odvodov za predchádzajúci rok. Ich súčet sa potom delí koeficientom 1,486. Výsledok sa ešte delí číslom 12, teda počtom kalendárnych mesiacov v roku. Keď niekto nepodnikal celý rok, výsledok sa delí počtom mesiacov podnikania.

Známa je tiež výška minimálnych sociálnych odvodov od januára budúceho roka. Tie stúpnu zo súčasných 200,72 eura na 216,13 eura mesačne. Spolu s minimálnym vymeriavacím základom vzrastie aj maximálny. Od januára stúpne zo súčasných 8 477 eur na 9128 eur mesačne. Zo zárobkov nad touto hranicou sa už sociálne poistenie neplatí a sú oslobodené od povinných odvodov.

Príklad na výpočet odvodov:

  • Živnostník podnikal celý rok 2022.
  • Jeho čiastkový základ dane je vo výške 18-tisíc eur.
  • Za zdravotné a sociálne poistenie zaplatil celkovo 3 205,08 eura.
  • Mesačný vymeriavací základ = 18 000 + 3 205,08 = 21 205,08 / 1,486 = 14 269,91 / 12 = 1 189,16 eura
  • Nové sociálne odvody: 394,21 eura mesačne (33,15 %)
  • Nové zdravotné odvody: 166,48 eura mesačne (14 %) alebo 83,24 eura (7 % platí ŤZP živnostník)