Od začiatku februára tohto roka začal platiť takzvaný generálny pardon v rámci sociálneho poistenia. Ten by mal pomôcť ľuďom, ktorí majú dlhy na sociálnom poistení, k ich jednoduchšiemu splateniu. Generálny pardon funguje ako dočasná exekučná amnestia. Poisťovňa tak prakticky až do konca augusta nepredpíše penále k dlžnej sume, alebo ich platenie dlžníkovi úplne odpustí.

Poverený minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) v piatok 3. februára na tlačovej konferencii povedal, že sa to môže týkať až viac ako milióna poistencov. Generálny pardon sa vzťahuje na nezaplatené poistné a príspevky na dôchodkové sporenie za celé obdobie pred 1. júlom minulého roka a ktoré malo byť zaplatené do konca januára tohto roka.

Minister práce upozornil, že generálny pardon bude trvať sedem mesiacov, čo je najdlhšie v histórii Slovenska.

Generálny pardon zo strany poisťovne

Princíp zbavenia sa dlhu je pomerne jednoduchý. Keď dlžník do konca augusta tohto roka zaplatí všetko dlžné poistné, ktoré mu vzniklo v minulosti a predloží k danému obdobiu aj ďalšie potrebné doklady ako napríklad chýbajúce mesačné výkazy, poisťovňa mu odpustí zaplatenie penále. Následne sa tým zastaví aj vymáhanie, ktoré si poisťovňa vykonáva sama. O odložení vymáhania bude osobitne už počas februára ľudí informovať. Na generálny pardon už boli upozornení aj exekútori.

Sociálna poisťovňa bude od marca tohto roka upozorňovať ľudí, ktorým by generálny pardon mohol pomôcť s ich dlžným poistným. Informácia by im mala prichádzať prostredníctvom SMS, e-mailov, ako aj cez eSlužby. Malo by to prebiehať každý mesiac. V apríli bude potom poisťovňa zabezpečovať prvé hromadné oddlženie. Všetko by malo prebiehať automaticky, ak dlžníci splnia stanovené podmienky.

generálny pardon
Od začiatku februára tohto roka začal platiť takzvaný generálny pardon v rámci sociálneho poistenia. (Foto: Sociálna poisťovňa)

Pri dlžníkoch, o ktorých má Sociálna poisťovňa k dispozícii všetky potrebné údaje a ktorí dlžné poistné uhradili, sa celý proces odpustenia penále vykoná automaticky. Bez ich žiadosti či návštevy pobočky. Prvý hromadný automatický proces Sociálna poisťovňa pripravuje na apríl tohto roka pre tých odvádzateľov, ktorí si svoje záväzky už vysporiadali, respektíve zaplatili dlžné poistné, prípadne aj predložili chýbajúce doklady do konca marca,“ vysvetlila poisťovňa.

Poisťovňa bude v súvislosti s generálnym pardonom dlžníkov, ktorí splnili stanovené podmienky, v pravidelných intervaloch oddlžovať a následne ich bude o odpustení penále informovať listom prostredníctvom e-schránky.

Aktualizujte si kontaktné údaje

Generálny pardon ale môže pomôcť len ľuďom, ktorí o ňom vedia. Poisťovňa preto odporúča, aby si u nej dlžníci aktualizovali svoje kontaktné údaje. Živnostníci a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) si svoje kontaktné údaje môžu aktualizovať prostredníctvom eSlužieb, kde si môžu údaje obnoviť on-line, bez osobitnej návštevy pobočky zaevidovať a následne skontrolovať alebo zmeniť.

Zamestnávateľ si kontaktné údaje môže preveriť a doplniť pri odosielaní dokumentu RLFO, RLZ a MVP/VP, rovnako prostredníctvom eSlužieb. Klienti si kontaktné údaje môžu aktualizovať aj pri osobnej návšteve pobočky Sociálnej poisťovne. Aktualizované údaje slúžia na to, aby ich Sociálna poisťovňa mohla upozorniť na možnosť generálneho pardonu,“ zdôrazňuje poisťovňa.

Poistenci, ktorí už poznajú výšku svojho dlhu, ho môžu ihneď uhradiť. Zamestnávatelia tiež môžu ihneď odovzdať chýbajúci mesačný výkaz a uhradiť dlh. Tí, ktorí si potrebujú zistiť údaje pre uhradenie dlžného poistného či doplnenie dokladov do evidencie, môžu kontaktovať svoju pobočku poisťovne a individuálne konzultovať otázky dlhu a oddlženia. Zamestnanci pobočky by im mali poskytnúť informácie o konkrétnom postupe.

Dlh na poistnom mohol vzniknúť najmä kvôli pandemickej situácii. V minulom a predminulom roku sa totiž viackrát umožňoval odklad poistného. Niektoré odvody sú splatné napríklad až v budúcom roku.

Termíny splatnosti odvodov:

  • Odvody za január 2021 sú splatné v termíne do 31. marca 2023.
  • Odvody za február 2021 sú splatné v termíne do 30. júna 2023.
  • Odvody za marec 2021 sú splatné v termíne do 30. septembra 2023.
  • Odvody za apríl 2021 sú splatné v termíne do 31. decembra 2023.
  • Odvody za máj 2021 sú splatné v termíne do 31. marca 2024.
  • Odvody za október 2021 sú splatné v termíne do 30. júna 2024.
  • Odvody za november 2021 sú splatné v termíne do 30. septembra 2024.