Po nadobudnutí účinnosti novely exekučného poriadku, prijatej tento týždeň v parlamente, sa zlepší vymožiteľnosť nepeňažných exekúcií. V tlačovej správe to uviedla Slovenská komora exekútorov (SKE).


Do poriadku sa zavedie inštitút donucovacích opatrení, napríklad prostredníctvom dočasného zadržania vodičského preukazu po zlyhaní finančných spôsobov vymáhania pohľadávky. Novela zavádza aj spôsob odstránenia nelegálnych stavieb a umožňuje vykázať z nich ich užívateľov.

Významnou novinkou má byť možnosť pre právnické osoby uhradiť svoju pohľadávku aj v splátkach po súhlase súdneho exekútora. Túto možnosť presadzovala aj SKE, aby okamžité vymoženie celej pohľadávky nebolo pre firmu likvidačné a aby v dnešných ťažkých časoch neboli zbytočne ohrozené pracovné miesta.