Kým v roku 2020 čelilo exekúciám 976 506 fyzických osôb – nepodnikateľov, na konci minulého roka to bolo už len 419 910 ľudí. Z nich 180 376 sa vysporiadava s jednou exekúciou. Dve exekúcie má na krku 78 763 fyzických osôb, trom exekúciám čelí 45 320 ľudí. Informovala o tom Slovenská komora exekútorov (SKE). Rekordérom je pritomnepodnikateľ so 78 prebiehajúcimi exekučnými konaniami.

Zásadne sa znížil aj počet fyzických osôb – podnikateľov, ktorí musia riešiť exekúciu. Kým v roku 2020 ich bolo 275 383, na konci minulého roka ich ostalo 89 239. Počet právnických osôb v exekúcií klesol z niekdajších 131 821 na aktuálnych 111 536 prípadov.

Podľa prezidenta SKE Miroslava Pallera bol zásadný pokles v štatistikách spôsobený zákonom o ukončení niektorých exekučných konaní, ktorým sa zastavilo množstvo starých a nevymožiteľných exekúcií.

„Dnes preto nevidíme žiaden dôvod na ďalšie radikálne zmeny v exekučnej legislatíve, ktoré by opäť mali zvýhodňovať dlžníkov a znevýhodňovať ľudí, poctivo splácajúcich svoje záväzky,“ zdôraznil M. Paller.